torsjö live vers2

Elever hittade knivar på Hästveda skola

Elever hittade knivar på Hästveda skola

Elever på Hästveda skola hittade två knivar på skolgården på måndagsmorgonen, den ena nedgrävd i en sandlåda och den andra på fotbollsplanen. Fynden är polisanmälda och har skapat ny oro på skolan, bara ett par veckor efter att många av föräldrarna höll sina barn hemma på grund av ett klottrat hot som skulle verkställas den 11 november.

Rektor berättade om knivarna på skolgården i ett meddelande till alla vårdnadshavare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt har tidigare berättat om det klottrade budskapet och kritiken mot hur skolledningen hanterade det, framförallt att informationen var bristfällig. Inte förrän media uppmärksammade situationen ett par dagar före det aktuella datumet bekräftades vad hotet bestod i: “Alla ska dö den 11/11”. Fredagen den 11 november var få elever i skolan, trots att säkerhetsåtgärder vidtagits och polisen bedömt att det inte fanns skäl att stänga skolan. Ingenting hände och lugnet återvände.

Men på måndagen fick vårdnadshavarna ny uppseendeväckande information från skolan och oroliga barn berättade hemma om knivarna.

Rektor Kristina Liljeström skrev till föräldrarna på skolornas intranät Schoolsoft: “Idag efter helgen har två knivar upphittats på skolgården. Händelsen har polisanmälts. Vaktmästare och personal genomsöker skolgården. Kontakt är även tagen med centralförvaltning, kommunpolis.”

– Många anser nu igen att informationen ger mer frågor än svar, skriver en förälder med två oroliga barn i ett mejl till Frilagt.

Kristina Liljeström, rektor på Hästveda skola. Foto: Urban Önell

Eleverna informerades i skolan under måndagen och berättade sedan att de bland annat fått veta att om de ser någon med kniv ska de ta sig därifrån, uppsöka någon vuxen och berätta och sedan hålla sig inne på skolan tills någon vuxen löst det. Föräldern anser inte detta förtroendeingivande och reagerade även på vad en lärare ska ha svarat när en elev på mellanstadiet frågade: “Kommer dom hugga oss med kniv nu?”

– Läraren blev nog lite chockad över frågan, för hon hade svarat att “ja, kanske…det vet jag inte”. Vad är det för sätt? En förälder hade ifrågasatt detta till läraren vid hämtning. Svaret var att det var den informationen de fått från ledningen att framföra till eleverna!

Föräldern tycker att skolledningen måste kunna ge bättre information.

– De säger så fint att de har lärt sig från den 11/11, men gör egentligen samma sak igen.

Föräldern syftar på att händelsen med klottret utvärderats, något som vårdnadshavarna fick meddelande om i torsdags. Samma dag hade skolledningen, barn- och utbildningsförvaltningen centralt och kommunens säkerhetsavdelning haft ett möte där händelsen utvärderades.

Förbättringspotential för information

Enligt informationen från rektor Kristina Liljeström och biträdande rektor Anna Hult Nilsson lyckades skolan huvudsakligen väl med att hantera situationen.

– Utifrån utvärderingen kom det fram att skolan hela tiden haft en tydlig lägesbild, har agerat korrekt samt kommit i mål med det planerade genomförandet. Skolan har följt de handlingsplaner som fanns sedan tidigare samt de som upprättades i samråd med polisen utifrån situationen, skriver de bland annat.

Men de berättar också att skolan ser “förbättringspotential” när det gäller informationsflödet.

– Vi kunde ha informerat elever och vårdnadshavare mer löpande samt via fler kanaler, exempelvis föräldrarådet.

Däremot betonar de att att skolan inte kunde ha gått ut med mer detaljerad information från handlingsplanen då det riskerade säkerheten.

Skolan kunde enligt ledningens meddelande inledningsvis också ha arbetat mer med lärare och elever för att få fram mer information om klottret. Skolledningen upplevde att lärare och elever som var på plats den 11 november kände sig trygga. Men frånvaron var stor och det visar enligt meddelandet att man måste bygga en ökad trygghet och tillit till skolan.

”Den information vi har ska delges”

Biträdande förvaltningschef Pär Hansson fick vetskap om knivarna av rektor på måndagen. Han berättar att det var en fällkniv och en så kallad brytbladskniv som ofta används av hantverkare.

– Det fanns en oro, därför var vi överens om att skicka ut information till föräldrarna. Den information vi har ska delges, även om den också kan leda till oro, säger han.

Han ser allvarligt på att det fanns knivar på skolgården.

– Vi vill inte ha några farliga föremål alls på skolorna, säger han.

Enligt Pär Hansson har både skolan och förvaltningen tagit till sig att det är viktigt att gå ut med information.

– Vi försökte, men det fanns delar som vi inte gick ut med, som samarbetet mellan polis och väktare, säger han.

Borde ni ha gått ut med klottrets innehåll?

– Så har vi inte tänkt. Det skulle vi kanske gjort, säger Pär Hansson.

Själv visste han inte förrän i ett sent skede vad det stått på väggen inne på en av toaletterna innan den hastigt målades om.

– Det är viktigt att gå ut med information för att undvika spekulationer, säger han.

Tror du att det hade varit bra att berätta om budskapet i det här fallet?

– Jag kan inte bedöma det, men jag kan tro det. Rent generellt tänker jag att vi ska berätta.

Han menar också att det är klokt att löpande ge den information som kan delges.

Han kan inte kommentera vad en enskild lärare svarat på en elevs fråga.

– Det är klart att vi kan bli bättre även på svåra frågor. Jag tror generellt att lärare är duktiga på att diskutera med sina elever, men liv och död, hot och våld är komplexa frågor.

Han berättar att det med anledning av händelserna i Hästveda varit en diskussion om hur personalen kan bli mer förberedd på att hantera hot och kriser.

– Man ska vara så väl förberedd man kan vara, säger han.

Han säger att förvaltningsledningen haft en diskussion om hur man ska ta med sig lärdomarna från Hästveda. Eventuellt kan det bli aktuellt med utbildningar.

– Men det har inte gått vidare till en handlingsplan ännu.

Pär Hansson tror inte att det är något speciellt med Hästveda.

– Det händer saker på andra skolor också, men nu var det två händelser där på kort tid.

Frilagt har sökt Kristina Liljeström som är på rektorsutbildning och därför hänvisar till Pär Hansson.

Berit Önell

Läs mer:

2022-11-09 Oro efter hot mot Hästveda skola

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se