torsjö live vers2

Vill försvara både Lars Johnsson (M) och kommunen inför JO

Kommunstyrelsens förre ordförande Lars Johnsson (M) agerade som privatperson när han tog kontakt med en medborgare för att vid ett möte på stadshuset i Hässleholm diskutera dennes överklagande av kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende. Det är kommunens uppfattning i ett yttrande som kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen ställde sig bakom. Arbetsutskottet med ordförande Hanna Nilsson […]

Stopp för gallring i avenbokskogen på Hovdala

Hibabs styrelse beslöt att fullfölja sin plan att gallra den skyddsvärda avenbokskogen vid Äspehöjden på Hovdala – trots länsstyrelsens uttryckliga avrådan. Dessutom kände ledamöterna till skogens betydelse för fladdermössen som var orsaken till att länsstyrelsen tidigare föreslog att den skulle ingå i Hovdalas naturreservat. Om höghastighetstågen inte blir av kan det bli aktuellt att utvidga […]

En ny majoritet med andra prioriteringar

INSÄNDARE. Thomas Lindell sällar sig till mängden missnöjda socialdemokrater i en insändare på Frilagt. I sin befattning som ordförande i Hässleholms socialdemokratiska förening har han tvingats acceptera ett maktskifte i både riksdag och kommun. Den tidigare S-regeringen har avgått och Hässleholm har fått ett länge efterfrågat majoritetsstyre. SD, M och KD har tagit över rodret […]