torsjö live vers2

Kommunen kan köpa mark för tio miljoner till FMCK

Kommunen kan köpa mark för tio miljoner till FMCK

Samtidigt som en sträng budget för nästa år förberetts har Hässleholms kommun arbetat för ett köp av mark för nära tio miljoner kronor till föreningen FMCK:s endurobana. Ingen arrendeavgift ska tas ut. Säljaren Stiftelsen skånska landskap kräver dessutom utökad soptömning i två av stiftelsens strövområden och en omfattande bekämpning av invasiva växter i det ena. På tisdag står köpet av totalt cirka 59 hektar utanför Tyringe på dagordningen vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde. Men kommunfullmäktige har sista ordet. Fortsättningen av ärendet hamnar sedan både hos kultur- och fritidsnämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden som efter nyår har samme ordförande, Paul Thurn (SD) som är medlem i FMCK och därför lär få anmäla jäv.

Endurokörningen tvingades lämna Hovdala och har en tillfällig bana på Hässleholm Nord i väntan på en permanent lösning. Nu finns ett förslag om att kommunen ska köpa mark för tio miljoner utanför Tyringe och låta FMCK använda den gratis. Foto: Urban Önell

Enduroklubben FMCK bedrev tidigare otillåten verksamhet på Hovdala. När det uppdagades 2015 fick föreningen tillfällig dispens för att hinna hitta en ny plats för verksamheten. Det visade sig inte så lätt och dåvarande byggnadsnämnden beslöt att försöka hjälpa till. Det fanns då ett förslag på samma område som nu är aktuellt, men stiftelsen, då OD Krooks donation, hävdade att den inte hade rätt att sälja marken. Den möjliga lösningen var då ett markbyte. 2018 avskrevs ärendet eftersom en politisk majoritet hellre ville verka för att banan på Hovdala skulle vara kvar, trots att området ska vara bullerfritt och både sällsynta fladdermöss och vandringsleder stördes. 2019 förbjöd länsstyrelsen verksamheten på Hovdala.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sedan 2020 har FMCK tillstånd till tillfällig verksamhet på Hässleholm Nord. Parallellt har tekniska förvaltningen försökt hitta en långsiktig lösning. Nu finns ett färdigt förslag för i huvudsak samma område vid Stora Torsjö som var aktuellt 2018.

Enligt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse är nuvarande styrelse i stiftelsen positiv till en försäljning. Men det är bråttom eftersom flera styrelseledamöter och även vd snart ska bytas ut och det inte kan garanteras att det även därefter finns en majoritet för en försäljning.

– Förvärvet har inte kunnat avvakta en prövning för att först se om det går att erhålla nödvändiga tillstånd på platsen, står det därför i tjänsteskrivelsen.

Köpeskillingen är 9,5 miljoner kronor. Enligt förslaget ska tekniska nämndens investeringsbudget för 2023 tillföras 9,75 miljoner för att även täcka fastighetsbildning och lagfartskostnader. Enligt beslutsförslaget ska nämnden ta fram ett förslag till långsiktigt nyttjanderättsavtal – utan avgift. Det är en skillnad mot förslaget 2018 då föreningen skulle arrendera marken.

Ytterligare 1,1 miljoner föreslås nu till en större engångsinsats för bekämpning av den invasiva arten parkslide vid strövområdet Möllerödssjö i Bjärnum. Enligt tjänsteskrivelsen är aktuell rekommendation dock att låta växten vara. Kommunen förbinder sig istället att återkomma om lämplig behandlingsmetod. Dessutom ska 38 000 kronor per år läggas till i tekniska nämndens driftbudget för röjning av invasiva växter. Stiftelsen hävdar att det var kommunens täckning av Bjärnums gamla soptipp 2017 som gjorde att parkslide, jätteloka och lupin etablerade sig.

Kultur- och fritidsnämnden, som i de styrande partiernas budgetförslag fått de redan beslutade utökningarna på Markan och Mötesplats Ljungdala indragna, ska dessutom få ett tillskott på 85 000 kronor per år för att utöka soptömningen i stiftelsens strövområden Möllerödssjö och Vedema.

Avtalen för växtbekämpning och soptömning föreslås gälla i nära 50 år, till och med 2071.

Föreningen ska stå för bygglov, tillstånd enligt miljöbalken och andra eventuella tillstånd. Beslut om miljötillstånd och liknande fattas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ansvarar alltså för soptömning i strövområden.

Sverigedemokraterna har varit drivande i att försöka hjälpa FMCK. Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) tycker att det är bra om kommunen nu kan köpa marken.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) är positiv till markköpet, men vill se över villkoren. Foto: Berit Önell

– Första frågan är att vi måste lösa det för FMCK, säger hon.

Det måste ni väl inte, kommunen har ingen skyldighet att hjälpa föreningar?

– Nej, det handlar mer om den viljeinriktning vi har. Vi har haft det med oss länge.

Men hon är lite tveksam till motkraven i affären.

– Vi måste titta på om det följer likabehandlingsprincipen, säger hon.

Hon förklarar att hon inte kände till att ett gratisarrende förslagits.

– För mig är det inte rimligt. Alla föreningar måste betala något. Jag har inte haft så mycket insyn när det togs fram, säger hon.

Har ni inte diskuterat det inom ert parti?

– Vi har diskuterat att vi vill väldigt gärna köpa marken, men inte på den nivån. Det är svårt nu när det finns ett färdigt förslag. Men jag tycker att det är bra om vi köper upp marken för det är fördelaktigt för oss att äga den, säger hon.

Varför?

– För skogsbruk. Men vi kan inte gå med på något rent orimligt.

Kultur- och fritidsnämndens del vill hon titta närmare på.

– Vi måste räkna ut det. Helt plötsligt kanske marken kostat betydligt mer än vad den är värd.

– Jag är väldigt positiv till köpet, men inte helt nöjd med förslaget. Vi måste gå igenom hur de tänkt.

Hon vill inte gärna prata om jäv, trots att Paul Thurn anmälde jäv och inte deltog i besluten 2018.

– Jag tänker inte så. Hässleholm är en liten kommun och stad. Om vi inte kan göra något för att någon är med i en förening blir det svårt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se