logga-ligg-tjock

Svikna vallöften och luftslott i budgetdebatten

Svikna vallöften och luftslott i budgetdebatten

Den styrande majoritetens budgetförslag fick kraftig kritik från oppositionspartierna under budgetdebatten i Hässleholms kommunfullmäktige på måndagen. S och V var huvudmotståndarna.

– Aldrig förr har så många vallöften brutits så snabbt efter ett val, sa även Anders Edwall (C ).

Björn Widmark (FV) menade tvärtom att de styrandes budget lovade för mycket och i själva verket gick 300 miljoner back.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) ville å sin sida knappt debattera mot S och V med deras drygt 40 miljoner kronor i okända statsbidrag, trots att hon själv gjort på liknande sätt.

– Luftslott, kallade hon det.

Budgetdebatten i kommunfullmäktige pågick hela måndagen, längst fram från höger Stefan Larsson (M), Lina Bengtsson (M), Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD).
Kommunfullmäktiges ordförande Erik Berg (M) höll ordning på ledamöterna under den långa debatten.

Årets maratonsammanträde i kulturhusets röda salong startade klockan nio på morgonen och budgeten kunde fastställas ovanligt tidigt, vid halvsjutiden på kvällen. Nyvalde ordföranden, 23-årige Erik Berg (M), var rask med klubban och förmanade ledamöter som svävade iväg utanför ämnet.

De styrandes budget innebär nu sparkrav på många områden, även skolan och omsorgen som tillhör de kärnverksamheter som SD, M och KD sagt att de vill värna. En stor del av Mötesplats Ljungdalas vuxenverksamhet läggs ner. De tidigare utlovade satsningarna på mer personal till Markan, fler fritidsgårdar i kransorterna och start av Fritidsbanken skjuts på framtiden. Europaforum återkommer inte 2023. Utökade bidrag till Hesslecity skjuts på framtiden. P-skiva ska införas i centrala Hässleholm, men först 2025. Inga pengar avsätts till att renovera Sösdala simhall.

Hanna Nilsson deklarerade inledningsvis att hon, trots förutsättningarna med ett minus på 130 miljoner kronor att hantera 2023, var stolt över de styrandes budgetförslag. Hon berättade att det hyllats av både företagare och invånare, något som bland andra Thomas Haraldsson (L) hade svårt att tro. Han hade tvärtom träffat missnöjda företagare i Vinslöv.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) kallade budgetförslaget från S och V ofinansierat, men fick själv stå till svars för liknande agerande tidigare.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) påminde om att SD lovade mycket i valrörelsen, trots att det redan då var känt att tuffa tider väntar, bland annat på grund av ett dyrare pensionsavtal för kommunanställda.

– Det visste vi alla, sa hon.

Hanna Nilsson passade på att angripa S och V för de extra pengarna på raden “intäktsökning/effektivisering” som Frilagt berättade om i helgen. S och V räknar med 37,5 miljoner i statsbidrag både 2024 och 2025 medan styret räknar med 16,1 miljoner per år.

– Deras budget är inte bara underfinansierad, den är ofinansierad, sa Hanna Nilsson.

Lena Wallentheim blev irriterad på kritiken från högerpartierna och påminde om att SD i tidigare budgetförslag lagt in högre belopp som skulle sparas in om kommunen drog ner på “invandringsrelaterade kostnader”. Dessutom lade SD inför 2021 års budget med flerårsplan 65 miljoner i “intäktsökning/effektivisering”.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) påminde om att även SD räknat tidigare med extra tillskott i budgeten, både från okända statsbidrag och ”invandringsrelaterade kostnader”.

Lena Wallentheim förklarade att hon fått besked att det troligen blir 30-35 miljoner kronor till i resultatutjämningsreserven för i år, pengar som alltså kan täcka det som statsbidraget inte gör. Hon skulle också kunna tänka sig en skattehöjning 2024 eller 2025 om det behövs för att slippa neddragningar.

Björn Widmark var upprörd över det han kallade låtsaspengar i den röda budgeten och vände sig även mot att styret tog hela resultatutjämningsreserven på cirka 155 miljoner i anspråk för att nå ett nollresultat. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skulle de haft ett plus på två procent.

– Egentligen går deras budget back 300 miljoner, konstaterade han.

-Egentligen går deras budget back 300 miljoner, sa Björn Widmark (FV).
Arberesha Sabani (MP) efterlyste mer satsningar på klimat och miljö.

FV var även den här gången det enda partiet som inte använde något ur resultatutjämningsreserven och som redovisade ett resultat på över två procent.

– Revisorerna har år efter år sagt att Hässleholms kommun inte ens uppfyller de grundläggende kraven på god ekonomisk hushållning, sa Björn Widmark.

MP:s Dolores Öhman tyckte att hans förslag var ogenomförbara.

– Man kan inte börja med att kapa allt, sa hon.

Hon och Arberesha Sabani ifrågasatte de styrandes vilja att satsa på klimat och miljö.

– Jag hittar det inte i de styrandes budget, sa Dolores Öhman.

Dolores Öhman (MP) ansåg Björn Widmarks förslag ogenomförbara.

De efterlyste exempelvis effektiv och värdeskapande fastighetsförvaltning, egen energiproduktion och fossilbränslefria transporter i kommunen. Istället tas ett steg i motsatt riktning genom att kommunens klimatväxlingsmodell pausas från den 1 januari.

Magnus Åkeborn (V) tyckte att debatten blev lite hetsig.

– Med viss erfarenhet från teaterverksamhet har jag ett tips till vissa ledamöter: andas!

Magnus Åkeborn (V) uppmanade ledamöterna att andas.

Anders Edwall (C ) undrade hur de styrande skulle stoppa färden “rakt ner i avgrunden” i Svenskt näringslivs företagsranking.

– Jag är ganska stolt över att vi nu ska sätta oss ner och ta ett omtag, förklarade Simon Berneblad (KD).

Simon Berneblad (KD) utlovade nya tag för att förbättra företagsklimatet.

Liberalerna ville spara in ett kommunalråd och även en vice ordförande i varje nämnd. Men de fick inget gehör för sitt förslag. Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) förklarade att det är bra att fler har inflytande i nämnderna.

– Jag tänker inte att det är det vi kastar oss över först, sa hon.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) var inte intresserad av att minska på antalet nämndsordförande och inte heller att spara in ett kommunalråd.

Om ett kommunalråd dras in skulle det sannolikt vara hennes post så att det enbart blev ett kommunalråd från styret och ett från oppositionen.

L budgeterade också högre skatteintäkter 2023 än övriga partier, fem miljoner 2023, 46 miljoner 2024 och 40 miljoner 2025.

– Vi räknar med höjda löner i vårens löneförhandlingar, höjd brytpunkt för statlig skatt och fler medborgare i självförsörjning, sa Thomas Haraldsson.

C ville ta ut 20 miljoner i aktieutdelning från Hibab, pengar som bolaget fick i intrångsersättning från länsstyrelsen när Hovdala naturreservat bildades.

Joachim Fors (S) med flera ville ha svar på hur det skulle bli med Sösdala simhall. Är projektet nedlagt för att kommunen inte fick in några anbud i upphandlingen eller vad händer?

Ulf Berggrens svar var inte helt tydligt.

– Om ekonomin hade tillåtit hade jag gärna haft en simhall i varje kransort, men hur skulle vi hinna gå ut med en ny upphandling?

Ulf Berggren (SD), blivande ordförande i tekniska nämnden, sa att han gärna hade haft en simhall i varje kransort om det funnits pengar.

Joachim Fors tolkade det som att SD hukar och inte vill berätta för Sösdalaborna att det inte blir någon satsning. Anders Edwall påpekade att kommunen enligt lagen är fri att ta in vilken entreprenör som helst om det inte kommer in några anbud i upphandlingen.

– Bara var ärliga med att ni bröt ännu ett vallöfte, uppmanade han SD.

Joachim Fors (S) skämtade om att bara högersidan hade handsprit i talarstolen, men var inte lika glad när han försökte få besked om hur det ska bli med Sösdala simhall.

Då sa Hanna Nilsson att SD visst vill renovera Sösdala simhall, men inte nu.

– Vi får se senare, om det finns möjlighet, sa hon efter att ha försökt sig på en haltande liknelse om att hon ville ha en travhäst men först måste se till att barnen fick mat och tak över huvudet.

Paul Thurn (SD), som den 1 januari tillträder som ordförande i kultur- och fritidsnämnden, försökte hävda att neddragningarna på Markan och Mötesplats Ljungdala var missförstånd som basunerats ut i media.

– Markan får varken mindre personal eller minskade öppettider efter renoveringen. Däremot är det en tjänst som inte kommer att tillsättas, sa han.

Sanningen, som Frilagt tidigare berättat om, är att den tidigare beslutade tjänsten skulle innebära att Markan kunde hålla både tredje och fjärde våningen öppna. Dessutom skulle verksamheten därmed få tillbaka bemanning som fanns före den förra neddragningen.

Angående Mötesplats Ljungdala förklarade han för fullmäktige att både babykafé och pop- och rockkören kommer att vara kvar. Men han nämnde inte övrig verksamhet för vuxna som kommer att läggas ned.

– Paul Thurn kan säga vad han vill, men vi har lagt 10,5 miljoner på att renovera Markan och sedan ska två våningar ligga i vila för att vi inte kan tillstyrka 500 000 kronor. Det är hån mot ungdomarna och Markan, sa Thomas Haraldsson.

– Ett hån mot ungdomarna och Markan, sa Thomas Haraldsson (L) om att den utlovade halva miljonen uteblir och hela huset inte kan öppnas efter renoveringen.

Han påminde också om att alla partier tidigare varit överens om de 500 000 kronorna.

Paul Thurn lovade att extratjänsten kommer om ett antal år.

Anders Edwall hade synpunkter på den andra nämnden som Thurn blir ordförande i, miljö- och stadsbyggnadsnämnden som tidigare var en miljönämnd och en byggnadsnämnd.

– Det var oerhört olyckligt att man lade ihop dem eftersom det kan innebära jäv vid detaljplanearbetet, sa Edwall.

Han anser inte att nämnden ska besluta om en åtgärdsplan för Finjasjön.

– Däremot ska den utöva tillsyn och ge sig på dem som förorenar sjön, reningsverket och eventuellt andra, förklarade han.

Anders Edwall var kritisk till att miljönämnden och byggnadsnämnden slogs ihop.

Men C fick inte gehör för pengar till ökad miljötillsyn i sjöar och vattendrag och inte heller till ovårdade fastigheter.

Majoritetens budget klubbades utan ändringar och övriga partier reserverade sig mot beslutet.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

LÄS MER:

2022-10-28 Stora sparkrav på omsorg och fritidsverksamhet

2022-11-17 Budgetförslag justeras – konstgräs och omsorg prioriteras

2022-12-02 Rött budgetförslag: Mindre sparkrav utan skattehöjning

2022-12-03 Fler skuggbudgetar: Pengar till unga och Finjasjön

2022-12-03 S och V räddar budgeten med fiktiva statsbidrag

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se