Gruppen-3a-328x120

Inget bilfritt centrum i Hässleholm

Inget bilfritt centrum i Hässleholm

Något bilfritt centrum i Hässleholm, det ville kommunfullmäktige inte veta av. Det visade sig bli den enda återstående stridsfrågan under årets sista sammanträde, efter budgetmanglingen. Miljöpartiets motion avfärdades av en förkrossande majoritet. Inga andra partiet ville bejaka den.

Förslaget gick ut på att göra området mellan Järnvägsgatan, Tingshusgatan, Östergatan och Tredje Avenyn bilfritt. Det skulle vara till gagn för människor som ville röra sig fritt i centrum, inte minst funktionshindrade och gynna stadslivet, menade Miljöpartiet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det här är inte rimligt någonstans, sa Anders Edwall ( C). Han påtalade bland annat att ett genomförande skulle innebära att man inte skulle kunna parkera i garaget under kulturhuset.

Anders Edwall (C) påtalade att ett bilfritt centrum skulle hindra bilister att parkera i kulturhusets garage. Foto: Urban Önell

Patrik Jönsson (SD) gick ännu längre i sin kritik.

– Den här motionen är så bisarr. Inte ens i det gamla Sovjet hade man sådana inskränkningar. Bilen symboliserar frihet. Jag tackar högre makter för att Miljöpartiet bara har två mandat i fullmäktige.

Dolores Öhman (MP) avfärdade Patrik Jönssons verklighetsbeskrivning som missvisande och överdriven.

– Det här var tänkt som en reglering, inte en inskränkning, sa hon.

Dolores Öhman (MP) argumenterade förgäves för sin motion om ett bilfritt centrum. Foto: Urban Önell

Den enda som i någon mån gick Dolores till mötes var Magnus Åkeborn (V). Han antydde att ett bilfritt centrum kanske kunde aktualiseras längre fram.

– Hässleholms stad är inte mogen för det här, sa han.

Centerpartiets motion om att snabba på införande av p-skiva i Hässleholm avslogs också. Partiet ville ha den saken på plats redan i april i fjol, något man på grund av handläggningstiden, tvingades ändra till april 2023. Centerpartisterna får nu ge sig till tåls ännu längre, i beslutet om budgeten ingår att p-skiva införs först 2025.

Enligt lag ska Sveriges kommuner ha en gällande avfallsplan, med föreskrifter om bland annat sophantering. Den ska ses över vart fjärde år och uppdateras vid behov. I Hässleholms kommun har man istället valt att kalla den för resursoptimeringsplan.

Det var en diger lunta som överlämnades till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen yrkade dock avslag till att anta den. De styrande ville istället återkomma med en omarbetad version. Det var ett önskemål som fullmäktige beviljade, utan egentlig debatt och utan att någon begärde en motivering.

Socialdemokraternas motion om att kommunen måste göra mer för hjälpa människor med psykisk ohälsa bejakades. Syftet med den är att fler med den problematiken ska kunna hitta ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se