logga-ligg-tjock

Övervakningsprojekt på Nybo avvecklas

Övervakningsprojekt på Nybo avvecklas

Det blir inte mer kameraövervakning av de äldre på Nybohemmet i Bjärnum genom så kallad sensortillsyn. Omsorgsförvaltningen har nu beslutat att avveckla det kritiserade pilotprojektet.

– Vi har haft en dialog inom förvaltningen och landat i att vi inte ska sätta igång det igen, säger förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh.

Sensortillsynen på Nybohemmet i Bjärnum ska avvecklas. Foto: Berit Önell

Inspektionen för vård och omsorg utreder fortfarande de anmälningar som förvaltningen gjort om allvarliga brister vid sensortillsynen som togs i bruk i augusti 2021. Som Frilagt tidigare berättat var det förvaltningens medicinskt ansvariga som slog larm efter att ha blivit kallade till en riskanalys inför en eventuell omstart av projektet i början på oktober i år. Det ledde till att försöket pausades och anmälningar enligt både lex Maria och lex Sarah gjordes till IVO. Dessutom gjordes en anmälan till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, som har avslutat ärendet utan åtgärd.

Bristerna handlar bland annat om att individuella bedömningar inte gjorts och dokumenterats innan sensorerna monterades upp i alla rummen. Patienter och anhöriga fick inte korrekt information och samtycke lämnades inte på rätt sätt. Eftersom det inte krävdes inloggning för personalen gick det inte att se vem som använt systemet och det fanns risk att obehöriga skulle kunna komma åt integritetskänslig information. Hur mycket systemet använts är också oklart, men det har varit i bruk.

Enligt ett pressmeddelande på tisdagen avvecklas projektet också för att systemet har funktioner som det inte bedöms finnas behov av och för att det är för dyrt. Uppsägningstiden är en månad. Den årliga kostnaden är 1,3 miljoner kronor. Det första året bekostades av statsbidrag. Systemet har inte kostat något när det inte varit igång.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh. Foto: Berit Önell

Enligt Åsa Ollerstam Lundh är det ingen risk att bidraget behöver betalas tillbaka.

– Vi har ju använt systemet. Det kunde ha blivit jättebra, men blev inte det, säger hon.

Statsbidraget är redan redovisat.

Omsorgen ska nu undersöka andra lösningar för att förbättra tryggheten för de boende med hjälp av modern teknik. Framtida nattlig tillsyn är möjlig genom ett system som redan finns på Nybo och även används inom hemtjänsten.

– Även om vi givetvis beklagar att vi inte fullt ut lyckats uppfylla de krav som ställs på oss i det här projektet så är vi glada att vår medicinskt ansvariga personal under hösten uppmärksammade detta och gick till botten med vad som hade hänt, säger Åsa Ollerstam Lundh i pressmeddelandet.

Hon tillträdde sin tjänst först i februari 2021 när projektet redan var igång och såg då ingen anledning att ifrågasätta det.

– Syftet har ju hela tiden varit att öka tryggheten och trivseln för de äldre och vi använder gärna modern teknik i det syftet. I det här fallet inleddes projektet tyvärr mitt under pandemin och i en tid då förvaltningen var i ett instabilt läge, vilket kan förklara merparten av de fel som begicks, men framåt ser vi absolut att vi kommer att fortsätta att välkomna olika digitala lösningar, även om det inte blir just det här systemet, förklarar hon.

Berit Önell

Läs mer:

2022-10-13 Stopp för olaglig kameraövervakning av äldre

2022-10-14 Övervakningssystem köptes med statsbidrag utan beslut

2022-11-09 Utredning: Allvarliga brister vid sensortillsyn på Nybo

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se