torsjö live vers2

Ett första ja till mark för endurobanan

Ett första ja till mark för endurobanan

De tre politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott sa på tisdagen ja till att köpa mark till FMCK:s endurobana. Om affären godkänns hela vägen till kommunfullmäktige ska nära 11 miljoner kronor läggas till investeringsbudgeten för 2023 – och därmed spricker budgeten som klubbades igår kväll. Summan gäller köpet plus 1,1 miljoner för en större insats mot invasiva växter i strövområdet Möllerödssjö i Bjärnum. Pengar till soptömning och årlig röjning av invasiva växter skjuts dock på framtiden.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) är nöjd med förslaget till köp av mark för enduro.. Foto: Urban Önell

Torsten Nilsson (M), Ulf Berggren (SD) och Benny Petersson (S) var eniga i sitt beslut att köpa marken för att upplåta den gratis till föreningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag tror att det blir bra. Vi kan lösa det till slut, det har varit en rätt lång historia, säger ordförande Torsten Nilsson.

Han har inte själv varit med i förhandlingarna, men säger att kommunen beställt två värderingar. Den ena kom fram till ett värde på samma nivå som köpeskillingen, den andra hamnade något lägre.

– Det är ingen dålig affär. Det går att bedriva skogsbruk där, men vi hoppas framförallt lösa det för enduroklubben. Det är väl nästan fem år de sökt någonstans att vara och nu har de haft begränsat tillstånd på Hässleholm Nord.

Marken som Stiftelsen skånska landskap nu är beredd att sälja till kommunen består av 59 hektar skog, kalhygge, grustag, dammar och kärr.

De första åtta av de tio punkterna i beslutsförslaget gick igenom. De gäller köpeavtalet, avtal om bekämpning av invasiva arter i Möllerödssjö, avtal om soptömning vid Vedema och Möllerödssjö med mera. Köpeskillingen är 9,5 miljoner kronor, inklusive fastighetsbildning och lagfartskostnader beräknas 9 750 000 kronor. Dessa pengar plus 1,1 miljoner kronor för att hantera en större engångsinsats mot invasiva växter ska läggas till tekniska nämndens investeringsbudget för 2023.

Förslaget att 38 000 kronor per år ska tillföras driftbudgeten för röjning av invasiva växter återremitterades till nästa års budgetberedning. Likadant blev det med förslaget att 120 000 kronor per år för utökad soptömning samt 18 000 kronor för inköp av nya sopkärl ska tillföras kultur- och fritidsnämnden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se