torsjö live vers2

Budgeten ett slag i ansiktet på den som behöver stöd

Budgeten ett slag i ansiktet på den som behöver stöd

INSÄNDARE. Igår klubbades SD:s, M:s och KD:s budget igenom i fullmäktige efter cirka 10 timmars debatt. Dessa partiers representanter förklarade att det nu blir ”tufft”. Jag ser det snarare som ett slag rakt i ansiktet på de som har störst behov av stöd och hjälp. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lade en egen budget.

Vårt budgetförslag grundar sig i hur vi vill att vårt samhälle ska se ut och fungera. Hässleholm ska vara till för alla som bor här. Oavsett bakgrund och livssituation. Välfärden skall omfamna alla i kommunen, oavsett var och hur man bor. Det gäller barn, unga, vuxna och gamla. De gäller de som klarar sig, men i synnerhet de som har behov av stöd och hjälp.

Bättre arbetsmiljö inom vård och hemtjänst. Mer stöd till alla elever, lärare och skolpersonal. Ett socialt skyddsnät som fångar upp alla som far illa och behöver hjälp. Livet är tufft får många och livet är komplext.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi vill stärka vårt föreningsliv och återupprätta en av våra stolta svenska traditioner: folkbildningen. Naturligtvis ska studieförbunden ha tillbaka sitt stöd.

Att arbeta förebyggande med barn och ungdomar ger förutsättningar för ett bra liv. Vi tror på Mötesplats Ljungdala och Markan. Vi tror på våra fritidsgårdar och självklart ska alla tätorterna ha varsin fritidsgård.

Hässleholm ska vara en bra kommun att leva i, flytta till och bedriva företag i.

Vi tar klimathotet på allvar och vill fortsätta och förstärka allt miljö och hållbarhetsarbete bland annat med en hållbarhetsstrateg.

Hässleholm är ingen isolerad ö. Vi tillhör en stor rik mänsklighet. Vi har vår plats på jorden. Jag vill lyfta fram ett förslag som gör skillnad.

Hässleholms kommun ska ansöka om diplomering av Fairtrade City.

Det handlar om att vi engagerar oss i rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030. Det handlar om att engagera dagvaruhandeln, caféer, hotell och restauranger, men även idrottsföreningar och församlingar som kan inkludera Fairtrade varor och information. Kommunen kan ha riktlinjer i all upphandling. Uppfyller vi kriterierna så blir Hässleholm en Fairtrade City.

Vi tror inte att vi kan dra åt tumskruvarna mer. Vår kommunala verksamhet är svältfödd. Våra medarbetare och medborgare betalar priset varje dag.

Men det finns de som klarar sig. Klyftorna ökar och det finns många som täljer guld med smörkniv när kriserna hopar sig. Vi kan bättre!

Vänsterpartiet kommer fortsätta att kämpa mot sociala orättvisor, mot rasism och för allas lika värde.

Magnus Åkeborn
Gruppledare Vänsterpartiet Hässleholm 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se