logga-ligg-tjock

S och V räddar budgeten med fiktiva statsbidrag

S och V räddar budgeten med fiktiva statsbidrag

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Hässleholm räknar i sitt budgetförslag med drygt 40 miljoner kronor mer i statsbidrag än övriga partier 2024 och 2025. Därmed får S och V mer pengar till sina satsningar. För 2023 är det ingen skillnad.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) är kritisk till förfarandet. Men oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) förklarar att de dels tror att regeringen måste öka statsbidragen till kommunerna, dels att det i år ser ut att bli nya pengar att avsätta till resultatutjämningsreserven. I annat fall kan de föreslå en skattehöjning inför 2024.

Skillnaderna syns i specifikation för finansförvaltning i budgetförslagen. På raden “intäktsökning/effektivisering” uppskattas kommande statsbidrag. Om beloppen inte kommer in eller blir mindre måste kommunen alltså lösa det med andra intäktsökningar eller effektiviseringar.

Hanna Nilsson är kritisk till hur de röda fått mer pengar i sitt budgetförslag. Foto: Berit Önell.

Den styrande majoriteten med SD, M och KD hade från början också satt ett högre belopp där. När de presenterade sitt budgetförslag den 28 oktober stod det 29,5 miljoner kronor per år 2024 och 2025. Den 17 november justerades budgeten efter att regeringen meddelat att extra pengar skjuts till för 2023. Det ledde bland annat till att det aviserade sparbetinget för omsorgen halverades och att konstgräset på Österås kan bytas ut redan nästa år.

Fortfarande har regeringen inte offentliggjort hur stora statsbidragen blir de följande två åren. Men de styrande i Hässleholm har ändå justerat ner “intäktsökning/effektivisering” till 16,1 miljoner både 2024 och 2025, totalt blir det 32,2 miljoner.

– När vi såg hur mycket pengar vi skulle få från staten så ändrade vi budgeten och byggde på det minsta beloppet vi kan tänka oss så att vi slipper stå med den summan sen, förklarar Hanna Nilsson i sms till Frilagt.

De flesta av de övriga partierna har använt samma siffror som styret i sina budgetförslag. Bara L har ett mindre belopp och budgeterar 10,8 miljoner per år medan S och V lagt 37,3 miljoner per år, totalt alltså 74,6 miljoner i flerårsplanen. Det är 42,4 miljoner mer än styret har i sitt förslag.

Enligt Hanna Nilsson vet övriga partier inte om det överhuvudtaget kommer några av dessa pengar 2024 och 2025.

– Jag är den enda som vet, skriver hon.

Visserligen kan det bli större bidrag i slutändan och partierna måste spekulera lite, men Hanna Nilsson tycker att de röda går för långt.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) hoppas på mer pengar i statsbidrag eller från resultatutjämningsreserven. I annat fall lär hon föreslå skattehöjning. Foto: Urban Önell

– En så stor summa kan man inte tro att man ska få från regeringen. Eftersom de inte kommer så får de stora problem 2024, samtidigt som man knappt sparar på nåt utan bara lägger till en massa satsningar. Deras budget är i samma linje och kultur denna kommunen varit i många år. Bara gasa på.

Hanna Nilsson anser att S och V borde redovisa redan nu om de räknar med att klara budgeten genom att höja skatten 2024.

Enligt Lena Wallentheim är det inte sed att oppositionen måste lägga lika mycket pengar på denna rad som styret.

– Om inte intäkterna ökar från staten eller om inte avsättningen till resultatutjämningsreserven blir så stor då föreslår vi troligtvis en skattehöjning för att slippa göra alla dessa besparingar. Då blir ju vår rad annorlunda, skriver hon i sms till Frilagt.

Hon sa också vid fredagens presskonferens att S och V inte kan lova att de inte kommer att föreslå en skattehöjning 2024 eller 2025. De hade hoppats på högre statbidrag även för 2023.

Berit Önell

Läs mer:

2022-10-28 Stora sparkrav på omsorg och fritidsverksamhet

2022-11-17 Budgetförslag justeras – konstgräs och omsorg prioriteras

2022-12-02 Rött budgetförslag: Mindre sparkrav utan skattehöjning

2022-12-03 Fler skuggbudgetar: Pengar till unga och Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se