torsjö live vers2

Frilagt får presstöd – täcker inte kostnaden för ansökan

Frilagt får presstöd – täcker inte kostnaden för ansökan

Frilagt får presstöd, så kallat redaktionsstöd, men bara med 20 268 kronor. Det är så lite att det inte täcker kostnaden för ansökan till Myndigheten för press, radio och tv. Flera stora medier får tvärtom kraftigt ökat stöd i år.

Det statliga redaktionsstödet ska lämnas till medier i behov av stöd för sin redaktionella verksamhet. Syftet är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet, något som sker genom en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Eftersom redaktionsstödet ges i mån av tillgång till medel är det inte känt i förväg hur stort stödet kan bli för varje sökande. Beloppet kan uppgå till maximalt 75 procent av de redaktionella kostnaderna.

Mediestödsnämndens beslut om årets redaktionsstöd meddelades på onsdagen. 83 nyhetsmedier får dela på cirka 155 miljoner kronor.

– Summan av det totala sökta redaktionsstödet i ansökningarna uppgick till drygt 660 miljoner kronor. I år finns det 155 miljoner kronor att fördela och nämnden justerade därför ned stödnivån till de sökande, skriver mediestödsnämnden på myndighetens hemsida.

Hur denna justering går till framgår inte. Men 123,3 miljoner kronor fördelades mellan 41 dagstidningar, 17,2 miljoner kronor mellan 22 gratistidningar och 14,5 miljoner kronor mellan 20 webbtidningar. Webbtidningarna fick alltså generellt mindre pengar, vilket beror på att de redovisat lägre redaktionella kostnader.

Frilagt uppfyllde alla krav för att berättigas till stödet, såsom tillräckligt antal unika läsare, egenproducerat redaktionellt material i tillräcklig omfattning och mindre än 50 procent annonser. Ansökan bifölls därför, men beloppet sattes ned “med hänsyn till tillgång på medel”. Det kostade nära 30 000 kronor att ansöka.

Fem sökande fick över fem miljoner kronor. Mest stöd fick dagstidningarna Aftonbladet, Helsingborgs dagblad och Expressen med 6 291 950 kronor vardera, en ökning från 3,4 – 3,5 miljoner kronor förra året. Större stöd fick även Falukuriren med editioner som i år beviljades 5 514 239 miljoner och Kristianstadsbladet – Norra Skåne som fick 5 350 812 kronor. Bland webbtidningarna fick de flesta under en miljon kronor.

Förra året var det ännu fler medier som sökte redaktionsstöd. 106 medier fick då dela på drygt 91 miljoner kronor och stödnivån justerades ned ännu mer än i år.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se