logga-ligg-tjock

Se till att använda skatteinstrumentet!

Se till att använda skatteinstrumentet!

INSÄNDARE. Politikerna talar gärna om skatter och ”skatteinstrumentet”.

Undertecknad påminner om allmänna varuskatten (omsen) som infördes redan i början av andra världskriget för att finansiera statens höga kostnader för försvaret. Omsen avskaffades vid krigets slut men återinfördes 1960 som en konsekvens av en underbalanserad statsbudget. Momsen ersatte omsen 1969 när Gunnar Sträng var finansminister. För övrigt en kontroversiell beskattning där låginkomsttagarna vid inköp av det dagliga brödet sannolikt drabbas och drabbades i högre grad än de mer välbeställda. Socialdemokraterna hade tidigare hävdat den progressiva skatteskalan där den med höga inkomster ska betala procentuellt sett en högre skatt än de med lägre inkomster. Det talades om solidaritet och löneutjämning.

Nå, nu vilar gråmulen halvdager över Sverige när många av landets högt beskattade fattigpensionärer trevar efter kontakten till sina sänglampor. Dagsresan längs ”Via Beskattia” har anträtts. Nattens skatter knutna till boningens uppvärmning är avklarade.

Ja, du läste rätt s k a t t e r.

Den elkraft vi använder beskattas generöst med skatt på skatten; energiskatt toppad med moms. Efter att ha ätit frukost kryddad med moms anträdes färden från den beskattade bostaden till centralorten. Service i form av affärer, post, banker och annat har för länge sedan försvunnit från landsbygden till tätorterna. Stockholm med Mälardalen tycks för övrigt hysa en fjärdedel av hela Sveriges befolkning.

Åter på Via Beskattia konstaterar vi att samma ögonblick som startnyckeln vrids om i bilen börjar statskassan fyllas på. Bilbränslet dubbelbeskattas och till detta kommer fordonsskatt och trafikpremieskatt knuten till fordonets försäkring. När du mot ”avgift” lyckats parkera bilen ska ditt daglig bröd inhandlas. Ja, du som tar del av dessa rader förstår säkert att den dagliga spisen är knuten till diverse skatter. Moms är en. Inkomstskatten ska måhända också nämnas.

Vi påminner om tidöavtalet, regeringsskiftet och valrörelsen dessförinnan. En valrörelse kryddad med vallöften.

Vi ser handlingsförlamade politiker smörjande kråset och i diverse utstyrslar trånande dansen på nobelfesten. Detta under tiden som våra fattigpensionärer uppmanas sluta dammsuga och klä sig varmt inomhus. Nämnas måste också våra politikers totala okänslighet och likgiltighet för landets gräsrötter när dessa politiker i en rad kommuner och regioner nu höjer sina egna arvoden.

Nu är det dags för regeringen och dess stödparti med Jimmie Åkesson i spetsen att få något uträttat. Åkesson menade innan valet att sänka våra bränslepriset med upp till 10:- per liter vid pump utgjorde inga problem.

Se då till att använda skatteinstrumentet för att omgående komma till skott också med bland annat skenande elpriser som lägger en mörk skugga över vårt land.

För övrigt som framgår ovan finns ett stort antal skatter av allehanda slag att spela med.

Till sist måste sägas att våra politiker utan undantag och deras oförmåga och ovilja att lyssna neråt på landets gräsrötter nu utan tvekan utgör en uppenbar fara för vår redan vacklande så kallade representativa demokrati.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se