Gruppen-3a-328x120

Frilagt vädjar om läsarstöd istället för presstöd

Frilagt vädjar om läsarstöd istället för presstöd

Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt

KRÖNIKA. Det blev inte mycket av presstödet som vi hoppats skulle ge Frilagt en stabilare ekonomi. Ansökan kostade mer än vad vi får i bidrag. Nu måste vi istället sätta vårt hopp till er läsare!

Frilagt är fortfarande fri att läsa utan betalspärrar, men vi vädjar till dig som uppskattar vår oberoende och granskande journalistik att bidra med en frivillig stödprenumeration, om du inte redan gör det. Fortfarande är bara en liten andel av våra tusentals läsare stödprenumeranter. Om du känner någon som du tror gillar Frilagt kan du hjälpa till genom att föreslå en stödprenumeration. I slutet av denna krönika finns ett förslag till text med länk till Frilagts betalningsinformation som du kan skicka vidare via exempelvis mejl, sms eller messenger.

Beloppet för en stödprenumeration är valfritt, men vi brukar föreslå 50 kronor per månad. Vi hoppas att en del också har möjlighet att öka sitt stöd.

Frilagt uppfyllde kraven för presstöd, eller egentligen mediestöd, men det lilla belopp vi får gör oss fattigare än om vi aldrig ansökt. Det kostade nämligen nära 30 000 kronor att få våra uppgifter verifierade för ansökan medan stödet bara blev 20 268 kronor. Det är annat än de fem-sex miljoner som flera stora tidningar får. Orsaken är förstås främst att stödet beräknas utifrån de redaktionella kostnader den sökande har. Vi har varit tvungna att hålla kostnaderna nere för att överleva och därför hade vi i vilket fall legat på en lägre nivå än de flesta medier. Men om vi hade vetat att vi skulle få så här lite hade vi förstås inte sökt presstöd. Summan som delas ut i så kallat redaktionsstöd blir inte större om de sökande blir fler eller är berättigade till större stöd utifrån sina omkostnader. Istället justeras stödet till var och en ner proportionellt.

Vad betyder då det här för Frilagt? Vi ska förstås använda de pengar vi fått i stöd på bästa sätt, till redaktionellt innehåll av hög kvalitet, så som det står i mediestödsförordningen. Syftet är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling och det ska vi också bidra till.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi vill att Frilagt ska kunna läsas av alla, utan betalspärrar, och vi arbetar hårt för att kunna erbjuda oberoende och granskande journalistik av hög kvalitet. Men verksamheten måste också finansieras. Statligt stöd verkar inte vara vägen framåt. Istället måste vi tills vidare i första hand förlita oss på stödprenumerationer från er läsare. Om du har företag är du också välkommen att annonsera i Frilagt.

Det handlar inte bara om att få verksamheten att gå runt kortsiktigt. På längre sikt måste vi också utöka redaktionen för att hinna med att granska mer. Granskande journalistik behövdes inte bara när undertecknad tvingades bort från Norra Skåne efter att de dåvarande kommunalråden tröttnat på att deras vidlyftiga affärer granskades. De vände sig till tidningsledningen som hellre gick dem till mötes än försvarade pressfriheten. Därför startade Frilagt 2015. Fortfarande pågår slöseri med skattemedel, korruption och rena oegentligheter bland våra makthavare. De måste avslöjas och det kommer inte att ske utan oberoende lokal granskande journalistik – som i Frilagt.

Berit Önell
Ansvarig utgivare

Värva en stödprenumerant! Förslag till text:

Gillar du Frilagts oberoende och granskande lokaljournalistik? Bli stödprenumerant! Med din hjälp kan tidningen fortsätta att ställa makthavare i Hässleholm till svars. Läs mer här!

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se