Gruppen-3a-328x120

Kameror på Hästveda skola efter ännu ett hotfullt klotter

Kameror på Hästveda skola efter ännu ett hotfullt klotter

Efter ytterligare ett hotfullt klotter sätts nu bevakningskameror upp på Hästveda skola.

– De är här nu, säger rektor Kristina Liljeström till Frilagt på torsdagsförmiddagen.

Hon har fått besked från kommunens säkerhetsavdelning att så kallade akutkameror kan sättas igång omedelbart utan ansökan om tillstånd.

Kristina Liljeström, rektor på Hästveda skola. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Klottret upptäcktes på en av skolans toaletter under onsdagen och har ett budskap som liknar de två tidigare: “Alla ska dö på fredag”. Kristina Liljeström berättar att det är skrivet med blyerts i liknande stil som de tidigare, men saknar datum och namn.

– Det var en lärare som upptäckte det. Vi tittar på toaletterna oftare nu, säger Kristina Liljeström.

Vårdnadshavare har tidigare varit kritiska till att skolan inte informerat mer om hoten. Den här gången kom ett snabbt meddelande från skolledningen på intranätet Schoolsoft, men innehållet i budskapet förmedlades inte.

– Med anledning av detta kommer vi i samarbete med säkerhetsavdelningen vidta säkerhetshöjande åtgärder, står det bland annat.

Tre hot på kort tid plus fynd av knivar i sandlådan och vid fotbollsplanen gör nu att skolledningen vill agera på ett nytt sätt.

– Nu får vi ta nästa steg, säger Kristina Liljeström.

Information gick ut till vårdnadshavarna på onsdagen.

Bland annat undersöktes möjligheterna till kameraövervakning på skolan redan på onsdagen i samråd med kommunens säkerhetsavdelning och förvaltningsledningen. På torsdagen är elektriker på plats och monterar kameror som fanns tillgängliga.

– Vi behöver inte tillstånd om vi inte sätter upp kamerorna där allmänheten har tillträde och kamerorna inte bevakar områden som är integritetskänsliga, så de kan nog komma igång redan idag, säger Kristina Liljeström.

Dock måste ett konsekvensunderlag först tas fram.

– Men det måste vara skyndsamt nu. Jag förstår både föräldrar, elever och personal, det här är stressande och oroande. Föräldrarna vet inte om de ska stanna hemma från jobb en dag varannan vecka, säger hon.

Skolans krisledningsgrupp aktiverades direkt på onsdagen och skyddsombud och andra fackliga företrädare har fått information.

– Vi ska hjälpas åt att ta emot frågor och svara skyndsamt, säger Kristina Liljeström som uppfattat att personalen är positiv till kameror.

Ny information ska skickas ut till vårdnadshavarna under dagen. Skolan ska också polisanmäla den senaste händelsen. Kommunpolisen kommer, liksom tidigare, att vara med i den fortsatta diskussionen om hur de återkommande hoten ska hanteras.

Niklas Persson, barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun.

Skolchef Niklas Persson förstår också vårdnadshavarnas oro. Även om det hittills varit tomma hot måste det tas på allvar.

– Det går inte att bara tänka att det inte är något hot. Med största sannolikhet är de någon elev som går på skolan, det är knappast någon annan som kommer in och klottrar, säger han.

Förutom de åtgärder som tidigare vidtagits med förhöjd säkerhet i samråd med polisen och säkerhetsavdelningen kan han tänka sig att det nu också bör hållas ett föräldramöte med vårdnadshavarna.

Även andra skolor har kamerabevakning av olika skäl.

– Vi vill egentligen inte utöka kamerabevakningen, men när det behövs ska vi ha det, säger Niklas Persson.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-15 Nytt hotfullt klotter på Hästveda skola

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se