torsjö live

Överklagar köpet av Björksäter igen

Överklagar köpet av Björksäter igen

Hässleholms kommuns beslut att köpa Björksäters äldreboende har överklagats till kammarrätten, trots att det inte längre är aktuellt. Kommunen och fastighetsägaren Skandia fastigheter har istället kommit överens om ett långsiktigt hyresavtal, något som klubbades av kommunfullmäktige i juni 2022.

Kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende kan sent omsider hamna på kammarrättens bord. Foto: Berit Önell

Enligt förvaltningsrättens dom i början på oktober var beslutet att köpa äldreboendet för 40-45 miljoner kronor över värderingarna lagligt. Domstolen höll med kommunen om att köpeskillingen på 220 miljoner inte var ett överpris, trots att summan översteg fastighetens marknadsvärde.

Det avgörande var kommunens uppgifter om behovet av platser på särskilt boende inom en snar framtid. Köpeskillingen jämfördes därför med vad det skulle kosta att bygga ett sådant i egen regi. Det skulle enligt domen bli ungefär samma kostnad för markköp och byggnad om andra lokaler måste hyras under byggtiden. Dessutom fick kommunen på Björksäter köpa inventarier till ett värde av tre-fyra miljoner för 100 000 kronor. Därutöver hade kommunen kunnat få tillbaka nära 22 miljoner kronor av investeringsmomsen om köpet hade genomförts under 2021 som planerat.

Martin Persson har åter överklagat kommunens beslut.

Den klagande, Martin Persson, har en annan uppfattning.

– Jag håller inte med förvaltningsrätten om att kommunen kan räkna in alla de posterna för att nå upp till köpeskillingen, säger han.

I sin komplettering av överklagandet till kammarrätten menar han att kommunen ändå överträder förbudet mot att gagna enskilda näringsidkare.

– Köpet har likväl kommit att gagna en enskild näringsidkare, inte minst därför att samma slags besparingar som kommunen åberopar skulle ha varit för handen även om en annan fastighet kommit i fråga, skriver han.

Han bestämde sig för att överklaga för att han ville se om kammarrätten kom fram till en annan slutsats än förvaltningsdomstolen.

– Det framgår ju i domen att även förvaltningsrätten ser köpeskillingen som ett överpris, konstaterar han.

Normalt måste en dom överklagas inom tre veckor, men delgivningen glömdes bort och tiden rullade bara på. Martin Persson kunde därmed överklaga efter tio veckor och fick till och med anstånd i fyra veckor efter sitt överklagande den 20 december för att hinna konsultera jurist och utveckla grunderna för överklagandet.

Han berättar att han samma dag som domen kom fick en delgivning som han inte skrev på.

– Jag ville fundera lite och trodde att jag skulle få en påminnelse, men den kom aldrig, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-10-06 Beslutet att köpa Björksäter var lagligt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se