torsjö live vers2

Freud skapade inte ideologier för samhällsbyggnad

Freud skapade inte ideologier för samhällsbyggnad

INSÄNDARE. Har med intresse tagit del av Mats Lomans insändare ”Vi behöver bryta med freudianismen”. Insändaren i sin helhet är ett osammanhängande ordbajseri, som saknar både saklighet och logik.

Enligt Loman är Sigmund Freuds teorier grunden för att ungdomar begår skadegörelse och andra brott. Herr Loman upphöjer vidare Freuds teorier till en allmängiltig ideologi för vårt land. Inte på något sätt beskriver han hur detta skett, annat än att kryptiskt och konspiratoriskt påstå att ”40-talisterna blev föremål för social ingenjörskonst”. Han lägger inte heller fram några argument om hur dessa teorier påverkar ungdomars beteende.

Sigmund Freud var en psykiatriker i Österrike, verksam under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Eftersom han var av judisk börd, flydde han till England när Nazi-Tyskland invaderade Österrike, där han avled 1939. Under sin yrkesverksamma tid ägnade han sig åt att hitta behandlingsformer för psykiskt sjuka, inte att skapa ideologier för samhällsuppbyggnad. Hans främsta bidrag i det avseendet är psykoanalysen och psykoterapi. I övrigt har hans teorier mer och mer ifrågasatts under de senaste 50 åren, bland annat på bristande vetenskaplighet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt Wikipedia kan man läsa följande: ”Enligt Freuds psykoanalys upplever människan inre konflikter mellan drifter (från detet) och moraliska förväntningar (från överjaget) och har att med sin vilja och förmåga (i jaget) parera dessa. Driftsimpulser trängs på grund av moraliska krav bort (till det omedvetna), förskjuts och återkommer (via det förmedvetna till det medvetna) i förklädd form, till exempel som psykiska symptom. Genom att använda psykoanalysens tolkningsprinciper kan impulsen följas baklänges och man kan komma till insikt om den ursprungliga orsaken.”

Det förefaller synnerligen märkligt att påstå att vårt samhälle är uppbyggt på en ideologi, som syftar till att bota psykiskt sjuka. Utgår Loman från att alla människor i landet är psykiskt sjuka? Läser man ovanstående beskrivning, undrar man hur detta kan styra ungdomars beteende till att bli destruktiva och kriminella? Det är naturligtvis, som Loman uttrycker det, oacceptabelt med skadegörelse och kriminalitet, både hos ungdomar som vuxna. Det är inte acceptabelt att presentera osakliga pseudo-argument i en offentlig debatt om allvarliga faktiska samhällsproblem. Det förefaller som att Loman har en förutfattad och fördomsfull relation till Freuds teorier och uppfattar dessa teorier som ett stort samhällsproblem. Man undrar också om Lomans utspel bara är okunnighet eller om det finns andra underliggande, kanske konspiratoriska, motiv?

Stanley Hallström
Partipolitiskt Oberoende 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se