torsjö live vers2

Kritik mot avtalsförslag för skolflytt till Norra Skåne-huset

Kritik mot avtalsförslag för skolflytt till Norra Skåne-huset

Hässleholms Montessoriskola föreslås flytta till Norra Skånes tidigare byggnad vid Väpnaregatan där fastighetsägaren också vill bygga en ny multihall – allt med kommunen som hyresgäst. Den politiska majoriteten med SD, M och KD gick i början av veckan ut med ett pressmeddelande om att avsikten är att teckna ett samarbetsavtal. S reagerade kraftigt på att en så stor förändring av skolstrukturen i staden presenteras på det sättet eftersom alla beslut om nedläggning och flytt av skolor ska konsekvensbedömas och beslutas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen får avtalsförslaget på sitt bord på onsdag.

Montessoriskolan kan flytta in i Norra Skånes tidigare tidningshus som föreslås delvis rivas. Foto ur kommunens plan-PM
Så här kan fastigheten planeras. Illustration ur förslaget till samarbetsavtal

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Norra Skånes tidningsverksamhet flyttade 2019 till hyrda lokaler i centrum. 2020 köptes tidningshuset på fastigheten Värpatorparen 2 av Hemsö Fastigheter. Hemsö Fastigheter ägs till största del av Tredje AP-fonden som har kopplingar till K-Fastigheter, byggherre för de flesta av bostäderna på T4-området där kommunen bekostat ett torg för 6,4 miljoner kronor. Balders vd Erik Selin är ordförande i K-Fastigheter och de båda bolagen gjorde nyligen en stor gemensam fastighetsaffär i Helsingborg. Balder och Tredje AP-Fonden äger hälften var av det stora fastighetsbolaget Trenum AB.

Värpatorparen 2 är en del av Västra centrum och området Norden som kommunen på sikt vill bygga ut. Detaljplanearbete för att ge plats åt grundskola, idrottshall, bostäder, vård och centrumverksamheter pågår efter ansökan från Hemsö Fastigheter.

Enligt pressmeddelandet kan Montessoriskolan, som i Hässleholm drivs i kommunal regi, få flytta in i större lokaler med möjlighet att ta emot fler elever. Idag har skolan 280 elever i årskurs F-9 i lokaler på T4-området.

Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, välkomnar en överenskommelse med Hemsö Fastigheter om Norra Skåne-huset.

– Hässleholms Montessoriskola har länge haft ett högt söktryck och vi välkomnar den här överenskommelsen och möjligheten att på sikt ta emot fler som söker till skolan, säger Stefan Larsson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, i pressmeddelandet.

– Det gläder oss att vi på sikt kan öka möjligheten att ta emot fler elever till denna attraktiva utbildning, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Kommunledningen har träffat fastighetsägaren för en dialog om etablering av grundskola med tillhörande multihall. I inledningen till förslaget till samarbetsavtal sägs att syftet med det är att förtydliga den samverkan som ska ske mellan parterna fram till undertecknande av hyreskontrakt.

– Målsättningen är att verksamheten ska kunna starta hösten 2025 eller 2026. Parterna har enats om att påbörja förstudie och programhandling för den tilltänkta fastigheten, står det i förslaget.

Kommunen kan inte dra sig ur utan kostnader efter att samarbetsavtalet är tecknat.

– Väljer Hyresgästen att inte genomföra projektet och avbryta förstudien bekostas nedlagda utredningskostnader av Hyresgästen, säger avtalsförslaget.

Det lär knappast bli en förgävesersättning på 5,2 miljoner kronor som när kommunen hoppade av utbyggnadsplanerna för Kunskapsportens äldreboende Ekegården. Men gratis blir det inte.

Fastighetsägaren får på samma sätt stå för kostnaderna om det är bolaget som avbryter förstudien. Om parterna gemensamt kommer fram till att projektet inte går att genomföra delas de gemensamma kostnaderna.

Tidigare skolchefen Rolf Bengtsson befarade att en skola i Norra Skåne-huset skulle leda till att någon annan skola i staden måste stängas.

Som Frilagt tidigare berättat var ledande skoltjänstemän i kommunen kritiska när tankarna på en ny skola i Hässleholms stad blev kända 2021. Farhågan var att projektet skulle leda till att någon annan skola måste stängas.

– I nuläget finns absolut inte behov av en skola till i Hässleholms stad, det är snarare åt andra hållet, sa dåvarande skolchef Rolf Bengtsson apropå förslaget.

S ville att behovet av skola inom området skulle utredas före beslutet om att ta fram detaljplan, men majoriteten i miljö- och stadsbyggnadsnämnden lyssnade inte på det örat. Ordförande Kenny Hansson (M) sa att en skola var av största vikt för att matcha den kommande byggnationen på Norden, Åhusfältet och T4.

I förra veckan beslöt barn- och utbildningsnämnden att föreslå avslag på en motion från Hanna Nilsson om att utreda en utökning av antalet platser på Montessoriskolan. Hon ville också ha en övergångstid med undantag från regeländringar som drabbat en del barn i kön till skolan. Kötiden värderas nu lägre än avstånd till skolan.

En utredning av Rolf Bengtsson och nuvarande skolchef Niklas Persson, som presenterades inför beslutet, avrådde från utökning. Motiveringarna var lokalstorleken, tveksamhet om efterfrågan och svårigheten att rekrytera tillräckligt med montessoriutbildad personal. Redan idag har skolan för låg andel sådan personal för att nå auktorisation. Om en utökning skulle ske rekommenderades att ta in 60 elever per år istället för 30. Efterfrågan saknas enligt utredningen för en sådan utökning, dessutom skulle övriga skolor dräneras.

S reagerade på fredagen via ett pressmeddelande som bland annat hänvisar till utredningen om motionen. De menar utifrån denna att det inte är lämpligt att Montessoriskolan blir större än idag.

– Vi var i höstas positiva till att utreda möjligheten att flytta Montessori men efter att tagit del av utredningen som är gjord av barn-och utbildningsförvaltningen så är vi inte positiva till en flytt längre, skriver oppositionsrådet Lena Wallentheim och Joachim Fors, hennes ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Joachim Fors (S) gillar inte utspelet från S och M och vill inte ha Montessoriskolan i Norra Skåne-huset. Foto: Urban Önell

De gillar inte utspelet från SD och M.

– Vi anser att man inte ska uttala sig i så tydliga ordalag om att man ska genomföra en så stor strukturell förändring för skolorna i Hässleholms stad utan att man har en grundlig konsekvensbedömning att ta ställning till, skriver de.

– Vi är positiva till ett samarbetsavtal, men inte just till Montessori, säger Joachim Fors.

Han vill istället samla arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter i Norra Skåne-huset.

– Om de får plats i Norra Skåne-huset. Framförallt är vi inte intresserade av att sätta vuxenelever på Linnéskolan ihop med de lägsta årskurserna, säger han.

Utredning om att flytta högstadiet på Linnéskolan till Läredaskolan pågår, något som S satt sig emot. I pressmeddelandet betonas också att föräldrarna i östra Hässleholm länge kämpade för att få ett högstadium på Linnéskolan.

Enligt Joachim Fors blev mötet där samarbetsavtalet med Hemsö skulle klubbats i kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen inställt på grund av hans frågor. Han ville veta om arbetsutskottet verkligen får besluta i ett sådant ärende, hur mycket utredningen kostar och vilken förvaltning som ska handlägga det. Beslutet ska istället tas direkt i kommunstyrelsen på onsdag.

– De säger att vi måste börja bygga nu. Varför är det så brått?

Niklas Persson, barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun, tror att Montessori kan få lättare att rekrytera både personal och elever till en ny skola, men ser inget behov av att öka kapaciteten i varken förskola eller grundskola..

Niklas Persson säger på fredagen till Frilagt att utredningen baserades på nuvarande kapacitet.

– Det finns alla möjligheter för utökning om det blir nya lokaler, men det är klart att vi inte vet efterfrågan, säger han.

Han tror att efterfrågan kan bli större med nya lokaler.

– Om det blir ett beslut kan det åtföljas av en satsning på personalen med tilläggsutbildning, säger han och menar att det skulle kunna ske på betald arbetstid.

Han konstaterar att det lätt blir oro bland personal och elever så fort en diskussion av det här slaget kommer upp.

Finns det risk att det blir färre elever på andra skolor?

– Ja, om vi får ett tvåfalt Montessori. Det är samma sak som med en ny fristående skola.

Han ser inga tecken på ökat elevunderlag i Hässleholm de närmaste åren.

– Den senaste befolkningsprognosen visade ingen ökning, det verkar ganska flackt de närmaste tio åren. Jag får inte riktigt ihop det med byggandet i Hässleholm. Det är svårt att hitta argument för att öka kapaciteten i förskola och grundskola.

Hanna Nilsson är övertygad om att både fler elever och utbildade lärare kan attraheras om Montessori får nya lokaler.

– Jag tror att det blir en stor förbättring som visar att vi verkligen satsar.

– Jag tror väldigt mycket på detta, säger hon.

– Jag tror väldigt mycket på detta, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Hon räknar med att det ska finnas underlag för en dubblering av elevantalet. I höstas fanns 56 sökande.

Kritiken från S förstår hon inte.

– Vi hade en genomgång med alla gruppledare i parlamentariska gruppen. Vi har majoritet och har inte samma behov av att alla ska vara involverade, säger hon.

Hon uppfattade att Joachim Fors i samband med det inställda mötet på onsdagen sa att han var positiv.

Angående en eventuell flytt från Linnéskolan säger hon först att fullmäktige redan beslutat i samband med budgeten. Men det var bara att saken skulle utredas. Kommunstyrelsen ska få en återkoppling från skolchefen i april.

– Vi måste inte flytta högstadiet från Linnéskolan. Vi ska invänta utredningen. Men jag är ganska säker på att vi kommer att göra det oavsett, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-26 Skola i tidningshuset leder till stängning på annat håll

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se