Gruppen-3a-328x120

Flytt från LSS-boende medför ångest och oro

Flytt från LSS-boende medför ångest och oro

INSÄNDARE. Vi är en grupp anhöriga, förvaltare och gode män som är oroliga för att Hässleholms kommun ska bestämma sig för att flytta samtliga boende från LSS-boendet på Österåsgatan 71.

Vi är mycket oroliga för att detta kommer att medföra otroligt mycket ångest för de boende. Som ni vet så är de psykiskt funktionshindrade och det innebär ju redan att de i normala fall lider av ångest och stark oro för många saker i livet.

Många av de boende har bott länge på Österåsgatan 71 – en del så länge att de säkert tror att de skulle få bo kvar livet ut – och en del av dem är väldigt isolerade i och med sina olika sjukdomar. Vissa har inga anhöriga som hälsar på dem och därför är personalen och boendet deras enda trygghet. Om både boendet och personalen plötsligt rycks bort så innebär det så klart att de riskerar mycket stor ångest och traumatisk oro.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

År 2023 kommer att innebära ett långt lidande för de boende. Den 1 februari får de veta att de ska bli flyttade men sedan får de vänta i ett par veckor på ett definitivt beslut och därefter blir det en lång väntan på att själva flytten ska ske någon gång senare under 2023. Det är lätt att föreställa sig den ångest de kommer att känna i väntan på att det ska ske och oron för hur det blir med deras möbler och personliga saker mm.

Vi menar att ovanstående ovisshet och en eventuell tvångsflytt innebär att de inte kan leva som andra så som det står i nedanstående paragrafer:

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

7 § 2 st Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125).

Vi förstår att ni politiker som fattar kloka beslut alltid har Hässleholms kommuns värdegrund i åtanke när besluten fattas.

Vi citerar därför från värdegrunden:

Med respekt för individen
Vi respekterar alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionshinder och sexuell läggning.

Det betyder för oss:
• Visa aktning och empati för individen • Var lyhörd • Visa ömsesidig respekt”

Vi hoppas slutligen att ni politiker kan hitta något annat sätt att lösa de problem ni har än att på detta sätt flytta de allra svagaste i samhället. Tänk än en gång på den ångest som de utsätts för om de ändå skulle tvingas bort från sina hem och den trygghet de har.

Vänliga hälsningar
Jan Artursson
Anhörig

Ulla-Lena Sjöholm
Anhörig

Håkan Bergfors
Anhörig och god man

Carina Lilja
God man

Astrid Martinsson
God man

Annjeli Elvirsson
God man

Gunnel Åberg
Förvaltare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se