torsjö live vers2

S reserverade sig mot avtal om skola – inga frågor fick svar

S reserverade sig mot avtal om skola – inga frågor fick svar

Socialdemokraterna fick inte svar på sina frågor om samarbetsavtalet med Hemsö Fastighets AB för att bygga om Norra Skånes tidigare fastighet till grundskola. Partiet valde därför att tillsammans med Vänsterpartiet reservera sig mot onsdagens beslut i kommunstyrelsen. De är kritiska mot att riktlinjerna för lokalförsörjning inte följts, att ingen konsekvensbedömning gjorts och att kostnaderna inte utretts. Dessutom bedömer de att avtalet omfattas av krav på upphandling, vilket innebär att kommunen riskerar vite.

Norra Skånes tidigare tidningshus föreslås delvis rivas för att bland annat ge plats för en stor skola. Foto ur kommunens plan-PM

Majoriteten vill flytta Montessoriskolan till Norra Skåne-huset och utöka den till det dubbla.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Oppositionsrådet Lena Wallentheim är besviken och förvånad över hur ärendet har hanterats. Det sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott i förra veckan där beslutet först skulle fattats blev inställt på grund av frågorna från Joachim Fors, men de fick inga svar i kommunstyrelsen heller.

Lena Wallentheim (S).

– Vi ska inte vara med och besluta om ett samarbetsavtal när vi inte fått svar på våra frågor, säger Lena Wallentheim.

Inga handlingar skickades ut till kommunstyrelsen, mer än avtalet och ett beslutsförslag i form av ett ordförandeförslag från kommunalrådet Hanna Nilsson (SD).

– När jag frågade om jag skulle läsa upp reservationen sa Hanna Nilsson nej, berättar Lena Wallentheim.

– Det är bara en bekräftelse på sättet man jobbar idag. De är inte intresserade av vad oppositionen tycker utan säger bara “nu finns det en majoritet, det är vi som bestämmer”. Jag vet väl att det finns en majoritet, jag är inte dum i huvudet, men de kan ändå lyssna på oppositionen.

S anser att man borde titta på om arbetsmarknadsenhetens verksamheter istället skulle kunna få nya lokaler hos Hemsö.

Lena Wallentheim säger att det är allvarligt att majoriteten inte bryr sig om att kommunfullmäktige beslutat att frågor om lokalförsörjning ska skötas av tekniska förvaltningen som har riktlinjer för detta.

– Övriga förvaltningar ska komma till dem med önskemål om behov av lokaler, säger hon.

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte lämnat några önskemål om fler skollokaler. Tvärtom har både skolchef Niklas Persson och hans företrädare Rolf Bengtsson sagt att det finns risk att någon grundskola i Hässleholm måste läggas ned om en ny stor skola tillkommer.

Lena Wallentheim berättar att hon nu haft kontakt med tekniska förvaltningen, ekonomikontoret och upphandlingsavdelningen för att höra om någon tjänsteperson tillfrågats om förslaget till ny Montessoriskola på fastigheten Väpnaren 2.

– Ingen av tjänstepersonerna är inblandade. Borde man inte ta hjälp av dem?

– Om vi har antagit dokument om lokalförsörjning ska vi jobba efter de riktlinjerna, säger hon.

Hon undrar om tjänsteskrivelser inte längre ska skrivas som de senaste åren, med ekonomiska konsekvenser, barnperspektiv med mera.

– Till slut blir det egentligen ingenting som behöver utredas.

Hon är förskräckt över utvecklingen den senaste tiden.

– Jag är jätteorolig, säger hon.

Hon tycker även att ett samarbetsavtal är för långtgående för att beslutas på det här sättet.

– Man kunde först tecknat en avsiktsförklaring där ordet “ska” inte används, säger hon.

I det avtal som nu klubbats står att hyresgästen (kommunen) och fastighetsägaren ska tillsammans i en förstudie utreda omfattningen och bästa disponeringen av etableringen. Kostnaderna ska delas, men om arbetet avbryts i förtid får den part som backar ur stå för samtliga gemensamma kostnader. Kontorsutrymmena ska byggas om till skollokaler och en multihall byggas.

– Det finns ingen som helst konsekvensanalys eller ekonomisk analys, konstaterar Lena Wallentheim.

Hon frågade tjänstepersonerna om projektet borde omfattas av lagen om offentlig upphandling.

– Deras bedömning var att det är stor risk för det. Här måste byggas om helt och då blir det som en ny lokal. Det kanske finns fler som vill ställa i ordning eller bygga skollokaler till kommunen. Men eftersom våra tjänstepersoner inte varit involverade har de inte kunnat utreda det här, säger hon.

Hon förutsätter att ombyggnadskostnaderna läggs på hyran.

– Det blir en fördyring på skolorganisationen jämfört med idag. Hur mycket kommer anpassningen att kosta? Om vi avbryter förstudien blir det vissa kostnader, vad kostar det?

– Majoriteten kör igenom det här utan att försäkra sig om att det går rätt till, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2023-01-28 Kritik mot avtalsförslag för skolflytt till Norra Skåne-huset

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se