torsjö live vers2

Styret sätter de äldre i fokus

Styret sätter de äldre i fokus

INSÄNDARE. Under fullmäktigemötet måndagen 30/1 var två ärenden uppe gällande laddstolpar och kyla på äldreboenden. Båda ärenden återkallades.

En kritikstorm drog igång från oppositionens sida där man försökte få hela ärendet att handla om att vi i styret inte bryr oss om de äldre och att vi inte har avsikt att se till att de äldre har tillgång till kylda utrymmen på boendena. Så är givetvis inte fallet.

Anledningen till återkallandet är att dessa uppdrag inte har genomförts då omsorgsnämnden, tekniska nämnden samt Hässlehem har önskat ett annat sätt att arbeta med kylmöjligheter. Uppdraget behöver förtydligas och även ses över i samråd med förvaltningarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Uppdragen återkallas alltså för att ta ett omtag av frågan, se hur vi kan uppnå målet att de äldre ska kunna få svalka på ett bra sätt utifrån smittskyddsbestämmelser och lokalernas beskaffenhet på ett kostnadseffektivt sätt.

När det gäller laddstolparna har det varit frågetecken kring typ av stolpar och förtydligande behöver göras även här. Även gällande laddstolparna kommer ett omtag att göras.

Uppdragen är alltså inte återkallade för att försämra för de äldre utan istället för att väga in de aspekter som kommit fram så vi kan genomföra utmaningarna på bästa möjliga sätt.

Varken de äldre eller övriga kommuninvånare behöver bli oroliga, vi kommer på bästa och effektivaste sätt se till att våra äldre ska ha en behaglig sommartid i vår kommun hur oppositionen än försöker vända frågan.

Hanna Nilsson (SD)
Lina Bengtsson (M)
Christer Caesar (KD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se