torsjö live vers2

Även C protesterar – och föräldrar samlar namn mot “jätteskola”

Även C protesterar – och föräldrar samlar namn mot “jätteskola”

Centerpartiet hävdar att kommunstyrelsen inte har befogenhet att besluta om samarbetsavtalet med Hemsö Fastigheter eftersom det innebär en flytt av grundskolan T4-Montessori. Föräldrar på skolan har startat en namninsamling mot den nya “jätteskolan”.

Anders Edwall (C). Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

S och V reserverade sig mot beslutet, men även Centerpartiet protesterar mot samarbetsavtalet som innebär förberedelser för att det tidigare Norra Skåne-huset ska kunna byggas om till Montessoriskola med över 500 elever. Det är dubbelt så många som i nuvarande lokaler.

I en protokollsanteckning menar partiet att beslutet är av principiell beskaffenhet och enbart kan beslutas av kommunfullmäktige.

– Avtalet innebär en stor kostnad för Hässleholms kommun oavsett om avtalet fullföljs eller inte och inga medel är avsatta för samarbetsavtalet, skriver Anders Edwall, ersättare i kommunstyrelsen, också.

157 personer hade på fredagskvällen skrivit under namninsamlingen “Stoppa flytt av Hässleholms Montessoriskola”.

– Då det redan nu finns svårigheter i att rekrytera lärare och fritidspedagoger med Montessoriutbildning ser vi en stor risk att undervisningen blir sämre om skolan skulle bli dubbelt så stor, skriver vårdnadhavarna som tagit initiativ till det digitala uppropet på skrivunder.com.

Föräldrarna har startat en namninsamling mot en flytt av Hässleholms Montessoriskolan till Norra Skånes gamla lokaler.

De förklarar att en av anledningarna till att de valt Hässleholms Montessoriskola är att det är just en mindre skola. Skolan känns familjär och barnen känner varandra och lärarna.

– Likaså valde vi skolan för att den ligger i ett lugnt villakvarter. Norra Skånes gamla lokaler ligger utmed en av Hässleholms mest trafikerade vägar. Vi vill inte att våra barn ska tillbringa sina 10 år på en skolgård full med avgaser och buller, skriver de.

– Skriv under och låt våra politiker veta att vi inte vill ha en ny jätteskola i Norra Skånes gamla lokaler. Vi vill ha kvar Hässleholms Montessoriskola på samma ställe som idag på exakt samma sätt, för att det fungerar och barnen trivs!

Berit Önell

Läs mer:

2023-02-02 S reserverade sig mot avtal om skola – inga frågor fick svar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se