torsjö live vers2

Även C protesterar – och föräldrar samlar namn mot “jätteskola”

Centerpartiet hävdar att kommunstyrelsen inte har befogenhet att besluta om samarbetsavtalet med Hemsö Fastigheter eftersom det innebär en flytt av grundskolan T4-Montessori. Föräldrar på skolan har startat en namninsamling mot den nya “jätteskolan”. S och V reserverade sig mot beslutet, men även Centerpartiet protesterar mot samarbetsavtalet som innebär förberedelser för att det tidigare Norra Skåne-huset […]

Stänger LSS-boende och stoppar fria resor till daglig verksamhet

Bilden visar Christer Welinder.

Snart är det slut med fria resor till daglig verksamhet. Omsorgsnämndens arbetsutskott beslöt på fredagen att deltagarna själva ska betala avgift motsvarande vad Skånetrafiken tar för samma resa, mellan 469 och 869 kronor i månaden. Beslutet är en följd av sparkraven på omsorgsnämnden i årets budget. Av samma anledning stänger LSS-boendet på Österåsgatan i Hässleholm […]

Farligt att riva upp beslut efter beslut

INSÄNDARE. De styrande talar om tillit! I måndags på kommunfullmäktige klubbades 3 punkter igenom enligt kommunstyrelsens (SD, M och KD:s) förslag!  *Återkalla beslut om laddstolpar till elbilarna inom omsorgen/hemtjänsten  * Återkalla beslut om kylaggregat/kylrum på våra särskilda boende *Riva upp beslut om gratis broddar till personer över 65 år Det är en farlig utveckling när […]

Återkallad omtanke och omsorg

INSÄNDARE. Som ett mantra har vi hört de styrande i Hässleholm, vi har majoritet, det är vi som bestämmer. I sak är det korrekt. Vidare hör vi återkommande att där finns inte utrymme för annat än kärnverksamhet. På kommunfullmäktige den 30 januari togs ett par beslut som på olika sätt handlar om omsorg. Omtanke och […]

Häktning och psykiatrisk undersökning efter vapenhoten

Hässleholms tingsrätt beslöt på fredagen att häkta den man som sköts skarpt och vapenhotade både ett pizzabud och polisen från sin villa på Väster i Hässleholm. Han ska nu genomgå en liten psykiatrisk undersökning. En möjlig förklaring till att han spårade ur kan vara ett negativt besked han nyligen fått om sitt hälsotillstånd. Häktningsförhandlingen hölls […]