torsjö live vers2

Stänger LSS-boende och stoppar fria resor till daglig verksamhet

Stänger LSS-boende och stoppar fria resor till daglig verksamhet

Snart är det slut med fria resor till daglig verksamhet. Omsorgsnämndens arbetsutskott beslöt på fredagen att deltagarna själva ska betala avgift motsvarande vad Skånetrafiken tar för samma resa, mellan 469 och 869 kronor i månaden. Beslutet är en följd av sparkraven på omsorgsnämnden i årets budget. Av samma anledning stänger LSS-boendet på Österåsgatan i Hässleholm för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 12 personer placeras ut på andra boenden. Fyra tjänster sparas in och därmed 1,6 miljoner kronor – men hyreskontraktet gäller till 2026.

Oppositionens företrädare, andre vice ordförande Christer Welinder (S), sa nej till båda förslagen, men röstades ner av majoriteten med omsorgsnämndens nye ordförande Robin Gustavsson (KD) och förste vice ordförande Susanne Lottsfeldt (KD). Ärendena kommer även att behandlas i omsorgsnämnden den 14 februari, men där är majoritetsförhållandena desamma.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Robin Gustavsson (KD) är omsorgsnämndens nye ordförande. Foto: Michell Grönlund

Det var inte länge sedan de fria resorna för personer med funktionsnedsättningar till daglig verksamhet ifrågasattes. 2018 beslöts efter flera utredningar och protester att de skulle vara avgiftsfria även i fortsättningen. Kommunen hade då kört bussar i egen regi i många år, men det ändrades så att resorna nu upphandlas. Den ordningen är tänkt att fortsätta med skillnaden att avgift alltså tas ut av deltagarna. Intäkterna uppskattas till cirka en miljon kronor per år. Förslaget är att den nya ordningen ska börja gälla från den 1 juli. Årets intäkt blir därmed cirka en halv miljon kronor.

Robin Gustavsson betonar att kommunen inte har någon laglig skyldighet att betala för resor till daglig verksamhet och att många andra kommuner tar ut avgifter.

Christer Welinder invänder att förändringen drabbar en redan svag grupp som bara har 65 kronor i dagersättning, cirka 1 300 kronor i månaden. Att då betala resor för 869 kronor per månad kommer givetvis att märkas. Det är de styrande medvetna om.

– Det är klart att det kommer att kännas, säger Robin Gustavsson.

Christer Welinder varnar för att det i slutänden kan bli ökade kostnader.

– Det kan bli så att några deltagare tycker att det blir för mycket och stannar hemma. Om det vill sig riktigt illa kan vi då behöva öka bemanningen på gruppboendena. Det blir som Ebberöds bank, säger han.

Christer Welinder (S) protesterade mot neddragningarna som drabbar personer med funktionsnedsättningar. Foto: Berit Önell

Stängningen av boendet på Österåsgatan innebär att 12 boende ska flyttas till tomma platser på andra boenden. Enligt omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh finns kompetens för att möta dessa personers behov på de aktuella boendena. Om det behövs kommer kompetensutveckling också att ske. Sju av elva årsarbetare från Österåsgatan följer också med vid flytten. Övriga fyra försvinner, men de berörda personerna ska erbjudas andra lediga tjänster.

Både tjänstemän och politiker är medvetna om att en flytt kan vara särskilt svår för de sköra personer det gäller.

– Det måste göras med stor omsorg, säger Robin Gustavsson.

Han förklarar att det ska tas stor hänsyn till både de boende och deras anhöriga.

– De kanske till och med ska få erbjudande att komma och titta på den nya platsen så att de känner sig tryggare. Det är viktigt att flytten sker i god ordning, säger Robin Gustavsson.

Flytten är tänkt att ske före halvårsskiftet.

Christer Welinder säger att han inte är riktigt nöjd med den information han fått om stängningen och flytten.

– Jag tycker att det är ett fungerande boende idag, säger han.

Han ifrågasätter att ett boende som kommunens bolag Hässlehem äger ska lämnas och de berörda kanske flytta till ett privatägt boende. Dessutom står kommunen kvar med hyreskostnaden i tre år till.

– Vi kan se om det går att ändra uppsägningstiden, säger Robin Gustavsson.

Ordförande Robin Gustavsson (KD) hoppas att det ska gå att ändra uppsägningstiden för boendet på Österåsgatan. Annars måste hyran betalas i tre år till. Foto: Berit Önell

Under punkten “omflyttning av verksamheter” på dagordningen beslöts även om en flytt av LSS-boendet på Bygatan i Vinslöv och korttidsverksamhet för vuxna inom LSS till lokaler på Hantverksgatan. Däremot blev det inget beslut om flytt av korttidsplatser inom äldreomsorgen från Lyckåsa i Bjärnum till Björksäter i Hässleholm. På Lyckåsa planerades efter pandemin för renovering då det inte gick att upprätthålla barriärvård eftersom det inte fanns toalett och dusch till varje rum. Sedan har tekniska förvaltningen utrett frågan i samarbete med fastighetsägaren Hässlehem och kommit fram till att det blir för dyrt att renovera.

– Vi vill avvakta tills en särskild arbetsgrupp återkommer med förslag, säger nu Robin Gustavsson.

– Frågan är vilken verksamhet som ska finnas på Lyckåsa och vilken som ska därifrån. Det har med lokalens utformning att göra.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) har gett kommundirektören i uppdrag att tillsätta en grupp som ska ta fram förslag som fungerar på både kort och lång sikt. Omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen ska ingå. Ambitionen är att omsorgsnämnden ska få en slutrapport till sitt sammanträde i maj.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se