torsjö live vers2

Farligt att riva upp beslut efter beslut

Farligt att riva upp beslut efter beslut

INSÄNDARE. De styrande talar om tillit!

I måndags på kommunfullmäktige klubbades 3 punkter igenom enligt kommunstyrelsens (SD, M och KD:s) förslag! 

*Återkalla beslut om laddstolpar till elbilarna inom omsorgen/hemtjänsten

* Återkalla beslut om kylaggregat/kylrum på våra särskilda boende

*Riva upp beslut om gratis broddar till personer över 65 år

Det är en farlig utveckling när man börjar riva upp beslut efter beslut som tagits i fullmäktige tidigare. Hur ska vi kunna vara säkra på att det som lovas till våra medborgare inte bara rivs upp igen?!

Att det är tuffa tider ekonomiskt har vi förståelse för – men vi har inte förståelse för att man sparar in på våra äldre/funktionsvarierade eftersom det är en del i kärnverksamheten. 

Så vi röstade NEJ!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tyvärr räckte det inte hela vägen och nu får vi hoppas att det inte blir en allt för varm sommar istället…

Utöver dessa ärenden får vi besked av SD:s ordförande i tekniska nämnden att man ska fixa till den vägg på Sösdala simhall som behövs inför den av fullmäktige beslutade renoveringen. Detta visar sig vara osant då de styrande redan tidigare bestämt att simhallen ska rivas. 

Är det så här Hässleholm ska styras?

Katarina Olsson 
Magnus Åkeborn 
Vänsterpartiet Hässleholm 

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se