torsjö live vers2

Power meet åter till Hässleholm – pass kan finansiera cruising

Mer än 3 000 amerikanska entusiastbilar väntas till Hässleholmsgården den 27 maj när Power start of summer meet återkommer efter två års pandemiuppehåll och en träff i Kristianstad förra året. Ambitionen är också att cruisingen ska finansieras genom att alla deltagare ska köpa så kallat driving pass. Efter många år i Hässleholm såg det ut […]

Svar på tal till styret

INSÄNDARE. När man läser er insändare där ni försöker hävda att ni värnar om de äldre i vår kommun vet man inte om man varit på samma fullmäktigemöte. Tre frågor behandlades på fullmäktige förra måndagen som kunde gjort skillnad för de äldre i vår kommun. Laddstolpar till hemtjänstens personal, broddar i förebyggande syfte vid halt […]

Sveket mot äldre och personal på våra särskilda boende

INSÄNDARE. Omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet i tio särskilda boende inom Hässleholms kommun, varav nio är i behov av åtgärder för att få svalare inomhusmiljö. Boende inom enheterna är äldre personer med behov av omfattande insatser i sin dagliga livsföring. Vid höga sommartemperaturer är det svårt för äldre, sköra personer att hantera värme och det finns ett […]