torsjö live vers2

Sveket mot äldre och personal på våra särskilda boende

Sveket mot äldre och personal på våra särskilda boende

INSÄNDARE. Omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet i tio särskilda boende inom Hässleholms kommun, varav nio är i behov av åtgärder för att få svalare inomhusmiljö. Boende inom enheterna är äldre personer med behov av omfattande insatser i sin dagliga livsföring. Vid höga sommartemperaturer är det svårt för äldre, sköra personer att hantera värme och det finns ett stort behov av att få till stånd en svalare inomhusmiljö på våra särskilda boende.

Det är inte endast de äldre och sköra personerna som lider vid höga temperatur och dåligt inomhusklimat. Vi socialdemokrater tycker också att kommunen måste ta hänsyn till de som arbetar på våra särskilda boende, de lider minst lika mycket av de höga inomhustemperaturerna som de äldre gör.

Det har funnits ett ärende i kommunen att installera kylsystem/kylaggregat i kommunens särskilda boende. Detta var ett uppdrag som alla partier stod bakom. På kommunfullmäktige den 30 januari beslutade Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att ärendet skulle återkallas. Då dessa tre partier har en majoritet i kommunfullmäktige så blev det så. Det betyder att arbetet med att införa kylsystem på särskilda boende upphör.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Socialdemokraterna anser att man ska fullfölja det uppdraget som man återkallade. Vår bedömning är att de senaste åren har temperaturen ökat och om vi inte gör något nu så kommer vår personal och våra boende lida i värmen ännu en sommar.

Förlåt alla Hässleholmare! men hoppas inte att det blir en varm sommar, för vi måste vara måna om de äldre och personalen på våra särskilda boende.

Socialdemokraterna
Christer Welinder
2:e vice ordförande omsorgsnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se