torsjö live vers2

Orimliga EU-krav på att ta skog ur produktion

Orimliga EU-krav på att ta skog ur produktion

INSÄNDARE. EU som ett samarbetsorgan för fred och miljö anser vi vara viktigt för många länder. Dock kan de direktiv som Bryssel levererar ibland gå för långt och vi måste ifrågasätta rimligheten i dem. Ett sådant exempel  är kraven på att återställa skogsmark till ängs- och betesmarker. Det skulle för Sveriges del innebära att stora arealer skog måste tas ur produktion. Skogen är förutom att vara en tillgång för rekreation en av våra viktigaste energikällor och ger genom bioenergi nästan lika mycket energi som kärnkraft och vattenkraft tillsammans. Skogens klimatnytta som binder mycket koldioxid har stor betydelse.

Vi kan inte acceptera att 890 000  hektar skogsbevuxen mark skall behöva avverkas för att tillmötesgå EU-kraven. Det är inte rimligt att Sverige skall ta större ansvar än andra länder inom EU när det gäller att återskapa natur.

Lars Ivar Ericson (C)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se