torsjö live vers2

Nytt reningsverk i Västra Torup på gång

Nytt reningsverk i Västra Torup på gång

När det gamla reningsverket i Västra Torup dömdes ut för snart fem år sedan rann både avloppsvatten och slam utanför vallar och staket kring anläggningen. Flera andra reningsverk är i lika dåligt skick. Nästa sommar blir verksamheten i Västra Torup förbjuden och därför måste ett nytt reningsverk nu byggas. Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö beskriver i ett pressmeddelade investeringen som “startskottet på resan mot att förnya Hässleholms kommuns va-infrastruktur”.

Nya och moderna reningsverk är på gång i flera av kommunens mindre orter.

Miljökontorets krav på flera av de mindre reningsanläggningarna under 2017 och 2018 ledde inte till åtgärder från dåvarande va-bolaget Hässleholms vatten. Reningen fungerade i praktiken inte alls. I november 2019 beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden om vitesförelägganden med förbud för verksamheterna i Västra Torup, Röke och Hörja. Efter lång tids eftersatt underhåll var de utom räddning och nya måste byggas. Senare gjordes samma bedömning för Emmaljunga.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

För anläggningen i Västra Torup gällde först ett förbud från den 31 maj 2023 vid vite på 600 000 kronor. Men bolaget fick anstånd till den 31 juli 2024. I beslutsunderlaget uttryckte miljöinspektörerna förståelse för att byggnationen kan ta två år och tre månader att få färdig, som det stod i ansökan om anstånd, men konstaterade att bolaget redan haft mer än dubbelt så lång tid på sig, räknat från datum för beslutet om förbud.

Avloppsvatten från Västra Torups reningsanläggning rann utanför staketet vid inspektörernas besök. Foto: Miljökontoret
Sofie Vessling, projektledare på Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

I slutet på förra veckan skickade Hässleholm Miljö in en anmälan om miljöfarlig verksamhet för det nya reningsverket i Västra Torup till kommunen.

– Västra Torup är vårt första av många reningsverksprojekt de kommande åren, säger projektledaren Sofie Vessling i pressmeddelandet.

Det blir en mer avancerad anläggning i Västra Torup än den tidigare som mest bestod av en infiltrationsanläggning. Denna kommer att rivas och nu blir det både biobädd och kemisk fällning av fosfor. Det renade avloppsvattnet ska släppas ut i en mindre bäck från Torupasjön som mynnar i Ybbarpsån. Reningsverket är dimensionerat för 300 så kallade personekvivalenter, vilket är lite mer än de befintliga 212 som motsvarar cirka 100 fastigheter.

– Idag står vi inför nya krav och klimatförändringar som vi måste ta hänsyn till. För att framtidssäkra reningsverken behöver vi därför förnya och utveckla dessa, skriver Hässleholm miljö i pressmeddelandet som inte nämner det eftersatta underhållet.

På tur de närmaste åren står Emmaljunga, Hörja, Röke och Vittsjö som beräknas vara klara inom tio år. Röke har fått ett nytt tillfälligt reningsverk och Hörjas utdömda anläggning har åtgärdats tillfälligt i väntan på en permanent lösning. I diskussionerna har både ett nytt gemensamt reningsverk för båda byarna och en överföringsledning via Tyringe till Hässleholms reningsverk varit aktuella.

Enligt pressmeddelandet kommer Hässleholm Miljös investeringstakt inom va att vara över 100 miljoner kronor årligen under de närmaste 10-15 åren.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-05 Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

2019-11-07 Enighet om vitesförelägganden mot reningsverk

2019-11-14 Stålhandske: ”De små reningsverken har prioriterats ner”

2019-11-23 Hässleholms vatten hittade inte till sina reningsverk

2021-06-14 Vill stänga Emmaljungas reningsverk – avloppsvattnet späds ut

2022-02-07 Länsstyrelsen vill stänga läckande reningsverk

2022-06-13 Utdömt reningsverk kan få anstånd i 14 månader till

2022-06-25 Enighet om mer tid till Västra Torups reningsverk

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se