Gruppen-3a-328x120

Stålhandske : “De små reningsverken har prioriterats ner”

Stålhandske : “De små reningsverken har prioriterats ner”

Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske kommenterar de utdömda små reningsverken. Foto: Urban Önell

Renovering av bristfälliga reningverk får inte vänta av ekonomiska skäl. Det säger Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske när Frilagt träffar henne på onsdagen.

– Nej, men de små reningverken har prioriterats ner på grund av andra viktiga saker. De skulle kanske varit uppgraderade för ett par år sedan, säger hon.

Nu väntar förnyelse av anläggningarna – och höjda va-taxor.

Som Frilagt tidigare berättat har miljökontoret dömt ut fyra små reningsverk som nu antingen måste stängas eller byggas om helt. Det gäller Stavshult-Mölleröd i Verum, Röke, Hörja och Västra Torup. För Stavshult-Mölleröd finns en dom i mark- och miljödomstolen. Kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnds arbetsutskott ställde sig i förra veckan bakom ett förbud vid vite på cirka 600 000 kronor per anläggning för Röke, Hörja och Västra Torup. Nämnden beslutar i nästa vecka om dem.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt miljöinspektionerna var anläggningarna både våren 2018 och sommaren 2019 i så dåligt skick att det snarare rörde sig om “kvittblivning” av avloppsvatten än rening. Bland annat rann orenat avloppsvatten rätt ut i grundvattnet i Röke.

– Vi har inte fått några större anmärkningar vid tidigare tillsyner på infiltrationsanläggningarna, säger Liselotte Stålhandske.

Miljökontorets inspektioner våren 2018 var dock de första på ett tiotal små reningsverk på tio år.

– Vi ska ta hjälp av experter, säger Liselotte Stålhandske. Foto: Urban Önell

Liselotte Stålhandske instämmer i att anläggningarna behöver förnyas, men håller inte med miljökontoret om allt. Hon betonar att Hässleholms vatten har vidtagit vissa åtgärder i de berörda reningsverken efter inspektionerna. Hon nämner Röke där jordytan på infiltrationsanläggningen skalats av, men medger att reningsverken behöver byggas om i grunden för att uppfylla kraven.

– De kommer att förnyas för att uppnå god rening, säger hon.

Det är inte säkert att de i framtiden kan fortsätta som öppna så kallade infiltrationsanläggningar. Kanske måste helt nya anläggningar byggas.

– Vi ska ta hjälp av experter angående hur vi ska bygga på bästa sätt och vi kommer att lägga ordentligt med resurser för att uppfylla dagens normer och krav, säger Liselotte Stålhandske.

Bolaget har också utökat personalen för att arbeta med förändringarna.

– Vi anställde en person 2018 för att kunna sköta detta med större fokus, säger Liselotte Stålhandske.

Varför överklagade ni miljökontorets krav på reningsverket i Mölleröd?

– Det var aldrig vår intention att inte uppgradera anläggningen. Vi överklagade miljökontorets sätt att gå till väga, säger Liselotte Stålhandske.

Miljökontoret fick rätt i både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Varför lyssnade ni inte på länsstyrelsen?

– Vi valde att inte göra det. Miljökontoret vann och det respekterar vi.

Nu har Hässleholms vatten lämnat in en ansökan om förnyelse av anläggningen i Mölleröd, men miljökontoret har så mycket synpunkter på det att bolaget måste göra en ny ansökan.

– De har all rätt att ha synpunkter. Vi lyssnar på dem och nu gör vi om och gör rätt, säger Liselotte Stålhandske.

I budgeten för 2019 finns en investeringsplan på 600 000 kronor för Mölleröds reningsverk.

Angående provtagningarna i Mölleröd – som underkändes av både miljökontoret och domstolen för att de togs i ett vattenfyllt dike där föroreningarna blev utspädda – säger hon att det inte finns någon provtagningsplikt i anläggningar av den här typen. Det är inte heller givet var provtagningen ska ske.

– Eftersom det är infiltrationsanläggningar försvinner vattnet genom en stor yta. Det är svårt att säga var utsläppspunkten är, säger Liselotte Stålhandske.

Hon vill nu höja va-taxorna rejält efterrom hon anser att de varit för låga för att va-anläggningarnas status ska kunna upprätthållas. Hon förklarar dock att hela va-branschen står inför stora utmaningar med skärpta miljökrav och att många kommuner måste höja va-taxorna.

– Det är bara storstäder som till exempel Stockholm med många människor på liten yta som möjligen slipper höja taxorna, säger hon.

Hon förklarar att återanskaffningsvärdet för Hässleholms vattens anläggningar, det vill säga kostnaden om allt skulle bytas ut samtidigt, ligger på sex och en halv miljard.

– Allt byts ju inte ut på en gång, men beräkningen är viktig för att vi ska kunna se hur omfattande anläggningen är och vilka utmaningar vi har framför oss, säger hon.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-11-05 Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

2019-11-07 Enighet om vitesförelägganden mot reningsverk

2019-11-11 Vill höja va-avgiften för att kunna följa lagen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se