torsjö live vers2

Styret ger sig på de redan svaga i samhället

Styret ger sig på de redan svaga i samhället

INSÄNDARE. Vi har i media läst att omsorgsnämndens arbetsutskott beslutat föreslå att stänga LSS-boendet på Österåsgatan. Detta är ett hem för 13 personer med psykisk funktionsnedsättning. Styret tycker att man kan flytta dessa personer till andra boenden för att man skall spara pengar. Det är med andra ord pengarna som styr detta beslut och inte medmänsklighet och hänsyn till de boende och deras behov.

Vi har hört röster från anhöriga, förvaltare och gode män som alla samstämmigt framför kraftig kritik och oro inför en sådan här flytt. Vi kan också läsa att överläkare Pernilla Bask vid psykosteamet vid Hässleholms sjukhus larmar om vilken skada det kan innebära att flytta på dessa individer.

Grunden till denna flytt ligger i de besparingar som styret, SD, M och KD, beslutat om. Eftersom det lär finnas tomma platser i andra verksamheter ser man en möjlighet till effektivisering. Vad man inte tänker på är att hyreskontraktet med Hässlehem på boendet inte löper ut förrän 2026 och att kostnaden kommer löpa även om man flyttar de boende. Det enda man uppnår är att oroa människor och behandla människor på ett ovärdigt sätt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Man har också tagit beslut om att de som deltar i daglig verksamhet i Hässleholms kommun själva skall betala resorna. Det innebär att de får betala mellan 469 och 869 kronor för 30 dagar per person. Ersättningen för arbetet man gör är 65 kronor per dag vilket ger 1300 kronor per månad. Mer än hälften av inkomsten ska alltså gå till att betala resorna. Än en gång ger man sig på de redan svaga i samhället. Enligt Socialstyrelsen subventionerar 80 procent av kommunerna kostnaden för arbetsresor.

Vi liberaler befarar också att den besparing som man förväntar sig kommer att ätas upp av andra kostnader. Fler kommer att välja bort den dagliga verksamheten och blir kvar på sitt boende vilket kommer att kräva mer personal i boendet.

Respekten för den enskilda människans frihet och värdighet är utgångspunkten för all liberal politik. Det är särskilt viktigt när det handlar om människor som mött hinder i livet – för vilka friheten inte är självklar. Ett hopp väcks när man nu valt att utreda ärendet ytterligare innan beslut fattas. Vi hoppas styret kan besinna sitt ansvar som majoritetsstyre, allt man kan göra, behöver man inte göra.

För Liberalerna i Hässleholm

Agneta Olsson Enochsson (L)
Gruppledare

Thomas Haraldsson (L)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Thomas Nilsson (L)
Ersättare i Kommunfullmäktige

Maria Hortlund (L)
Ersättare i Kommunfullmäktige

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se