torsjö live vers2

Vad gör politikerna i Hässleholm?

Vad gör politikerna i Hässleholm?

INSÄNDARE. Efter alla skriverier i tidningarna den senaste tiden så undrar många vad vi i politiken håller på med. Läser man bara tidningarna kan man ju verkligen undra över det… vi ska försöka ge en lite mer nyanserad bild.

Som ni vet så har vi en tuff ekonomisk situation och förvaltningarna jobbar hårt med sina internbudgetar. Då kommer ju en hel del förslag upp som kan vara tuffa. I vissa fall innebär det att personalstyrkan har minskat och att de som blir kvar får hitta nya arbetssätt och det kan ju vara kämpigt. Vi har full förståelse för att det är mycket jobbigt både för de som får lämna och för de som får jobba kvar.

Eventuell stängning av boendet på Österåsgatan har avhandlats i tidningarna i mindre smickrande ordalag. Detta är ett tjänstemannaförslag som nu har lyfts ut av oss i politiken för att ordentliga konsekvensanalyser ska göras och underlagen ska vara fullständiga.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi har en önskan om att vi tillsammans i kommunen, både tjänstepersoner och politik ska kunna jobba tillsammans på ett bättre sätt för att underlagen ska vara kompletta när vi ska fatta beslut i olika ärenden. Besluten som vi i politiken tar blir inte bättre än underlagen. Med detta vill vi säga att vi har en gemensam resa att göra för att bli bättre.

Man kan ju även undra över varför vi behöver fatta tråkiga beslut och spara och dra ner lite varstans. Anledningen är en kombination av olika saker. Dels ett nytt pensionsavtal som kommer att ge alla medarbetare en bättre pension, så på så vis är det bra men det belastar just nu kommunen extra ekonomiskt under en övergångsperiod. Kombinationen av avtalet, kostnadsökningar, elpriser, inflation och omvärldsläget påverkar kommunens ekonomi liksom hushållens privatekonomi. Av den anledningen väljer vi att hålla skatten oförändrad så att hushållen inte ska belastas ytterligare.

Gällande Montessoriskolan samt Läreda- och Linnéskolan som det också varit en del oro kring så är det endast ett utredningsuppdrag som tjänstepersonerna tittar vidare på, inga beslut är fattade i övrigt. Vi får se vad utredningen visar och beslut fattas efter det. Vi tar såklart också hänsyn till övriga synpunkter som kommer fram.

Det viktiga är att ni kommuninvånare förstår att vi gör allt vi kan för att våra viktiga verksamheter som vård och skola ska bli så lite drabbade som möjligt.

Hanna Nilsson (SD) Ulf Berggren (SD)

Lina Bengtsson (M) Stefan Larsson (M)

Christer Caesar (KD) Simon Berneblad (KD)

Frilagt svarar:

Det kan inledningsvis låta konstruktivt att vilja ge en “mer nyanserad bild” än vad som kommit fram i tidningarnas “skriverier” som vår seriösa journalistik lite nedlåtande kallas. Men att nyansera verkar dessvärre inte vara avsikten, det här är dimridåer som läggs ut i ännu ett försök till moteld mot medias avslöjanden för att politikerna ska framstå i bättre dager. Det första, en insändare om kommundirektörens avgång, publicerades i Frilagt igår. Båda texterna innehåller felaktiga uppgifter.

Förslaget att stänga LSS-boendet på Österåsgatan är redan beslutat av politikerna i omsorgsnämndens arbetsutskott och därmed inte alls enbart ett tjänstemannaförslag. Det är arbetsutskottets förslag till omsorgnämnden. Dock har ordförande beslutat att lyfta ut det från nämndens dagordning för att fördjupad konsekvensanalys ska hinnas med före beslut. Det skedde efter att berörda protesterat och Frilagt fått fram nya uppgifter som politikerna inte tidigare tagit del av. Men det betyder inte att tjänstepersoner aktivt undanhållit politikerna information. Det är i vilket fall alltid politikerna som är ansvariga. Försök att skylla ifrån sig leder bara till att trovärdigheten undermineras. Om ni inte vill ha ansvaret borde ni kanske inte ha ställt upp i valet.

Anledningen till att förslaget om stängning av LSS-boendet alls kom upp är att den styrande majoriteten lagt en budget med andra prioriteringar som gör att omsorgsnämnden har sparkrav på tre miljoner kronor per år både 2023 och 2024. Det kräver åtgärder och därför måste förslag tas fram. Normalt har ledande politiker också tidigt i processen insyn i underlagen som tas fram. En så kallad dragning hölls också av tjänstepersoner inför politikerna före beslutet i arbetsutskottet.

Medias viktigaste uppgift är att granska samhällets makthavare, inte att framställa dem i god dager inför kommuninvånarna. Makthavare i en demokrati ska i första hand svara på frågor från media och allmänhet, inte uttala sig i kommunikéer där de tror sig kunna stå oemotsagda.

Berit Önell
Ansvarig utgivare
Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se