torsjö live vers2

Hot om miljonvite för brandskadat kontorshus

Den brandskadade kontorsbyggnaden på den gravt förorenade fastigheten Träskon 5 bakom Jacobsskolan har blivit ett tillhåll och måste rivas inom sex månader. Annars blir det vite på två miljoner kronor för fastighetsägaren Minnesberg Sverige AB. Det beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott på tisdagen att föreslå nämnden som sammanträder den 28 februari. Byggnaden har tillhört företaget […]

Lägsta taxa för alla resor till daglig verksamhet

Resor till daglig verksamhet blir avgiftsbelagda i Hässleholms kommun. Men taxan blir Skånetrafikens lägsta, 469 kronor per månad, istället för tre olika zontaxor som tidigare föreslagits. Det beslöt omsorgsnämnden vid sitt sammanträde på tisdagen. Som Frilagt tidigare berättat är det sparkraven i budgeten som motiverar avgiftsbeläggningen. Omsorgsnämndens arbetsutskott beslöt den 3 februari att föreslå avgifter […]

Politiskt korrekta perspektiv i SVT

INSÄNDARE. Vad som nedan följer översänds också till Hanna Stjärne vd på SVT. Nämnda vd har också tidigare via mail tillsänts synpunkter. Svar har uteblivit. Vi medborgare, gräsrötter och ägare kan med rätta kräva svar. Kan Stjärne, denna välbetalda vd i allmänhetens tjänst, inte svara personligen bör, med tanke på SVT:s generösa tilldelning av skattemedel, […]