torsjö live

Hot om miljonvite för brandskadat kontorshus

Hot om miljonvite för brandskadat kontorshus

Den brandskadade kontorsbyggnaden på den gravt förorenade fastigheten Träskon 5 bakom Jacobsskolan har blivit ett tillhåll och måste rivas inom sex månader. Annars blir det vite på två miljoner kronor för fastighetsägaren Minnesberg Sverige AB. Det beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott på tisdagen att föreslå nämnden som sammanträder den 28 februari.

Det brandskadade kontorshuset har delvis kollapsat och måste enligt kommunen rivas. Foto: Miljö- och stadsbyggnadförvaltningen

Byggnaden har tillhört företaget Eftec, tidigare Dinol, som tillverkat rostskyddsmedel för bilar. Kommunen har under många år ställt krav på omfattande sanering av den förorenade marken. Men nuvarande fastighetsägare har inte ens gått att nå.

Vid branden i mars 2022 kollapsade delar av byggnaden. Den bedömdes vara i mycket dåligt skick och nuvarande fastighetsägaren Minnesberg uppmanades att skyndsamt stängsla in fastigheten för att förhindra att människor kom till skada. Det skedde först i maj. Vid ett tillsynsbesök i december hade någon vält de tillfälliga byggstaketen som satts upp.

Redan i maj anmodades fastighetsägaren att lämna in en handlingsplan för att åtgärda bristerna eller ansöka om rivningslov. Vid flera tillfällen meddelade miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen också att det kunde bli aktuellt med vitesföreläggande om handlingarna inte kom in skyndsamt.

Vid besöket i december konstaterade inspektörerna betydande säkerhetsbrister och bedömde att enda alternativet var rivning. Men fortfarande har inga handlingar kommit in. Fastighetsägaren har fått meddelande om att beslut om vitesföreläggande ska behandlas i nämnden den 28 februari. Detta kan dock undvikas om underlag för rivningslov kommer in senast den 17 februari.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Paul Thurn (SD) är bekymrad över det inte gått att få kontakt med någon ansvarig. Minnesbergs ende styrelseledamot har skyddad identitet. Personen är också delägare i företaget tillsammans med en person som lär sitta i fängelse.

Vid tillsynsbesöket i december hade byggstaketen välts. Foto: miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Folk har varit inne i byggnaden som uppges ha blivit ett tillhåll. Foto: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

– Det kan bli ett jättelångt förlopp, säger Paul Thurn.

Han bedömer att fastigheten är direkt farlig för allmänheten. Att folk varit inne i huset syns både på spåren i snön utanför och på graffitimålningar på väggar inomhus.

– Det är personer som är där inne och det kan rasa när som helst. Samtidigt är det en giftig miljö, men kanske inte på kontoret i och för sig. Det har blivit någon typ av tillhåll, säger han.

Minnesbergs systerbolag KB Malmö Metallteknik, som gått i konkurs, har också förvarat stora mängder farligt avfall under bar himmel på fastigheten, med risk att lakvatten förorenat grundvatten, ytvatten eller det kommunala avloppsnätet. Företaget har ingått i en bolagssfär som misstänkts för både grova miljöbrott och ekonomisk brottslighet i flera skånska kommuner. Enligt SVT Skånes granskning handlar det om olaglig avfallshantering. En man som varit vd för flera av bolagen dömdes 2019 till fängelse i ett år och tio månader för att ha tömt ett av bolagen på 3,5 miljoner kronor. Han fick också näringsförbud i fem år.

Berit Önell

Delar av taket är öppet mot himlen så det har regnat och snöat rätt in i huset. Foto: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se