torsjö live vers2

Lägsta taxa för alla resor till daglig verksamhet

Lägsta taxa för alla resor till daglig verksamhet

Resor till daglig verksamhet blir avgiftsbelagda i Hässleholms kommun. Men taxan blir Skånetrafikens lägsta, 469 kronor per månad, istället för tre olika zontaxor som tidigare föreslagits. Det beslöt omsorgsnämnden vid sitt sammanträde på tisdagen.

Som Frilagt tidigare berättat är det sparkraven i budgeten som motiverar avgiftsbeläggningen. Omsorgsnämndens arbetsutskott beslöt den 3 februari att föreslå avgifter enligt Skånetrafikens taxor för de tre olika zonerna, beroende på avstånd mellan bostaden och den dagliga verksamheten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Beslutet ledde till protester. Bland annat fick omsorgsförvaltningen en skrivelse från Kjell Göran Hansson, ordförande i FUB i Hässleholm, en organisation som arbetar för ett gott liv för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Kjell Göran Hansson krävde att kommunen skulle ha samverkan med FUB före beslut. Han påminde om att resorna till daglig verksamhet har under många år varit gratis, liksom i många andra kommuner. Kommunen har inte lagstadgad skyldighet att betala, men en anledning till att det ändå gjorts är att det handlar om en svag grupp i samhället. I Hässleholms kommun är dagersättningen på daglig verksamhet 65 kronor per dag, det vill säga 1 300 kronor i månaden.

Kjell Göran Hansson föreslog att taxan skulle vara lika inom hela kommunen eftersom deltagarna inte själva kan välja avståndet till sin dagliga verksamhet.

– Allt annat är orättvist, skrev han och påpekar att deltagarnas ersättning kan betalas ut utifrån deltagandegrad så att den som exempelvis bara orkar halvtid får halv ersättning.

Han varnade för att en del av de berörda kommer att stanna hemma eftersom de inte anser sig ha råd att betala för resorna.

– Vi kommer att få “hemmasittare”, antalet av dessa måste följas upp noggrant och redovisas. Det kommer att krävas förstärkt bemanning i boendena för att goda levnadsvillkor ska upprätthållas för samtliga boende, skriver han.

Han anser också att en omstrukturering av den dagliga verksamheten bör diskuteras med målsättningen att fler får denna på gångavstånd. Dock får daglig verksamhet inte anordnas i omedelbar närhet av gruppbostad.

Robin Gustavsson (KD), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

Ordförande Robin Gustavsson (KD) lyssnade och lade ett så kallat ordförandeförslag vid sittande möte där avgifterna begränsades till lägsta taxa för alla.

Beslutet verkställs tidigast den 1 juli. S och V yrkade på avslag och reserverade sig mot beslutet.

Som Frilagt tidigare berättat utgick ärendet om att stänga LSS-boendet för personer med psykiska funktionsnedsättningar på Österåsgatan. En mer detaljerad konsekvensbeskrivning ska göras innan ärendet kan tas upp på nytt.

Ett förslag om anställningsstopp inom FSS, verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, lyftes också ut från dagordningen.

I övrigt antogs förslaget om omflyttning av verksamheter. Det innebär att LSS-boendet på Bygatan i Vinslöv och korttidsverksamhet för vuxna inom LSS flyttar till före detta Vallmogården på Hantverksgatan.

Internbudgeten klubbades med ett tillägg från ordförande: “Med anledning av utredningsuppdrag och ev. förändringar av förvaltningens verksamheter får en revidering av budgeten göras inom ram”. S och V avstod från att delta i detta beslut och lämnade en protokollsanteckning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se