torsjö live

Stoppar vegetariska dagar i kommunens skolor

Stoppar vegetariska dagar i kommunens skolor

Hässleholms kommun slutar med helvegetariska dagar i skolorna. Det är det nya politiska styret med SD, M och KD som har fattat beslutet. I vilket forum är oklart och något protokoll finns inte. Kommunens måltidspolicy säger dock att Livsmedelsverkets riktlinjer ska följas och dessa rekommenderar minskat köttätande.

För elever som vill äta vegetariskt i skolan blir det egentligen ingen skillnad eftersom det även i fortsättningen ska finnas ett vegetariskt alternativ varje dag.

Beslutet meddelades på styrets sociala medier, här SD:s Facebooksida.

Styret berättar om beslutet på sina sociala medier.

– Nu tar styret bort de helvegetariska dagarna i Hässleholms skolor, stod det på tisdagen bland annat på SD Hässleholms Facebooksida.

Inlägget hade på onsdagskvällen mer än 2 600 gillare. Texten betonar att det är viktigt att barnen får god och näringsriktig mat varje dag och att de själva får välja om de vill äta vegetarisk mat eller animalisk.

– Vi i styret gillar valfrihet och mätta glada barn, avslutas informationen.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) förklarar att frågan inte behöver tas upp för beslut i barn- och utbildningsnämnden eller någon annan instans.

– Det handlar om hur vi har tolkat måltidspolicyn, säger hon.

Hon förklarar att måltidsorganisationen har tolkat policyn på ett sätt och hon på ett annat. Hennes tolkning är att policyn inte legitimerar vissa helt vegetariska dagar i skolan.

– Det står att det alltid ska finnas ett vegetariskt alternativ. Då måste det finnas en kötträtt också så att det vegetariska kan vara ett alternativ till något annat, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) har fått igenom sin tolkning av kommunens måltidspolicy, att det inte bara ska finnas vegetarisk mat i skolmatsalen utan också alltid en kötträtt. Foto: Berit Önell

Hon berättar att hon blev stoppad när hon för cirka ett år sedan genom en motion ville ta bort de helvegetariska dagarna.

– De sa att de inte hade sådana dagar, säger hon.

Senare har hon fått veta att det visst regelbundet finns helvegetariska dagar i de kommunala grundskolorna och gymnasieskolorna. Sedan hur länge vet hon inte, inte heller exakt hur ofta eller varför de införts.

– Det är nog något som de själva kommit på. De läser nog policyn som att det är något vi bör göra, säger hon.

Hon förklarar att hon märkt att de vegetariska dagarna har kommit allt oftare. Hon har också tagit emot klagomål på skolmaten.

– Det har varit att barnen inte blir mätta och att de inte gillar skolmaten. Det blir i förlängningen mer svinn också. Vegetariskt kan visst vara jättegott, men det är bra om barnen kan välja, säger hon.

Näringsmässigt tror hon inte att den vegetariska maten är sämre.

– Men vi måste servera det som barnen gillar, säger hon.

Det är väl ohälsosamt med för mycket kött?

– Barnen måste få välja själva. Det viktigaste är att de äter och blir mätta, säger hon.

Hon berättar att frågan bland annat diskuterats i måltidsorganisationens styrgrupp där kommunalråden sitter med liksom ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.

Hon fick nyligen frågan om styret ville att de helvegetariska dagarna skulle tas bort. Hon sa ja, efter att ha frågat företrädare för de andra partierna i majoriteten.

– Om vi ska göra detta blir det dyrare, men vi får ta det, säger hon.

Något formellt beslut är inte fattat och det finns därmed inget protokoll.

– Alla var överens, säger hon, men minns inte i vilket forum.

Hur mycket dyrare maten nu blir vet hon inte ännu. Hon är beredd att dra in på annat för att ha råd med mer kött i skolmatsalarna.

– Vi vill inte spara in på maten till barnen, säger hon.

Vegetarisk mat ska nu fasas ut under några veckor och mer kött fasas in.

– Det kommer att ske under våren, säger Ann-Louise Luttrén, avdelningschef för tekniska förvaltningens serviceavdelning där måltidsorganisationen ingår tillsammans med bland annat lokalvård och vaktmästeri.

Inte heller hon har ännu någon uppgift om kostnaden.

– Animalier är alltid lite dyrare, men det beror också på hur man planerar sin matsedel, säger hon.

Någon ny upphandling behövs inte utan förändringen ryms inom befintliga ramar.

Ann-Louise Luttrén säger att de helvegetariska dagarna redan fanns när hon blev ansvarig för lite mer än ett år sedan. Måltidspolicyn har funnits sedan 2015.

– Nu har vi fått tydliggjort för varandra att vi ska tolka den på det här viset. Vi är överens om det och ska följa det, säger hon.

Livsmedelsverkets råd är att äta mindre kött. Det gäller både barn, ungdomar och vuxna.

Kommunens måltidspolicy betonar möjligheten att i förskola och skola främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn och ungdomar. Måltiderna ska också uppfylla rekommendationer och riktlinjer från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen.

Livsmedelsverket uppmanar till en minskad köttkonsumtion, maximalt 500 gram i veckan men gärna mindre. Enligt myndigheten gäller det främst rött kött, det vill säga från fyrbenta djur, och charkprodukter som korv, bacon, kassler, rökt skinka och blodpudding. Därmed minskar risken för vissa cancerformer liksom klimatpåverkan.

– Därför är det bra för miljön om man minskar på köttportionerna eller byter ut några kötträtter i veckan mot vegetariska alternativ, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida.

Råden gäller uttryckligen även barn och ungdomar.

Berit Önell

Uppdatering:
Helvegetariska dagar på Hässleholms kommuns skolors matsedel har återkommit varje eller varannan vecka och har funnits i ett antal år, exakt hur länge har inte gått att få fram, enligt Ann-Louise Luttrén.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se