torsjö live vers2

Överklagar samarbetsavtal för Montessoriflytt

Överklagar samarbetsavtal för Montessoriflytt

Anders Edwall (C) överklagar kommunstyrelsens beslut att teckna samarbetsavtal med fastighetsägaren Hemsö om nya lokaler till Montessoriskolan i det tidigare Norra Skåne-huset i Hässleholm. Han begär så kallad laglighetsprövning och hävdar att beslutet strider både mot kommunallagen och lagen om offentlig upphandling.

Anders Edwall (C). Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt C-ledaren innebär samarbetsavtalet ett indirekt beslut att avveckla och flytta Hässleholms Montessoriskola till annan fastighet. Han menar att ett sådant beslut är av principiell beskaffenhet och enligt kommunallagen därför enbart får fattas av kommunfullmäktige.

Enligt överklagan innebar nyheten på kommunens hemsida, som även gick ut som pressmeddelande, den 24 januari att ett samarbetsavtal ska tecknas med Hemsö Fastighets AB. Det framgick att intentionen är att anpassa lokalerna till skolverksamhet och att ambitionen är att eleverna ska kunna flytta in hösten 2025.

Kommunstyrelsen fattade inte beslut förrän den 1 februari.

– När kommunen tecknar ett samarbetsavtal som innehåller skrivning om att projekteringen som ska göras i samförstånd ska ligga till grund för ett framtida hyresavtal, så är det enligt min mening att beslut fattas om avveckling och flytt av Montessoriskolan, skriver Anders Edwall.

Hans slutsats är att det inte finns anledning att lägga ner ansenliga summor pengar på en projektering om beslut inte är fattat.

Detaljplanen tillåter idag inte skola på fastigheten där det tidigare alltså varit tidningshus med kontor, möteslokaler och tryckeri. Fastighetsägaren har därför ansökt om planändring för att kunna ha skola där. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt på onsdagen att godkänna att fastigheten delas i två planområden för att delen där tidningshuset ligger ska kunna bli klar snabbare. Den del där den skyddsvärda Verumsgården ligger får vänta. Förvaltningen fick också i uppdrag att ta fram två separata detaljplaner.

Avsaknaden av detaljplan för skola bidrar till att Anders Edwall anser att beslutet strider mot upphandlingsreglerna.

– Då ändrad detaljplan samt stora ombyggnationer krävs så torde en upphandling genomföras, skriver han.

Även andra fastighetsägare skulle kunna erbjuda lokaler, ansöka om ändrad detaljplan och göra stora ombyggnationer eller bygga nytt. Direktupphandling är uteslutet då tröskelvärdet överskrids.

Berit Önell

Läs mer:

2023-02-03 Även C protesterar – och föräldrar samlar namn mot ”jätteskola”

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se