torsjö live vers2

Vi står upp för människors lika värde

INSÄNDARE. Informationen vi fått till oss den senaste veckan om sverigedemokrater i vår kommun är enligt oss allt annat än okej. Politiker som öppet står och framför sina idéer utan minsta respekt för våra medborgare. Dessa uttalanden leder endast till polarisering, splittring, rädsla, oro och förakt för politiker och samhället. Uttalanden som tydligt skadar samhället mer än […]

Vilka värderingar ligger bakom Hanna Nilssons språkbruk?

INSÄNDARE. Det har de senaste dagarna varit mycket diskussioner, debatt och förfasande över Hanna Nilssons i sanning förfärliga språkbruk. Förklaringar och urskuldande har gjorts i öppna brev, offerkoftor har stickats i en väldig fart i Sverigedemokraternas syjuntor (junta i betydelsen ”liten grupp som diktatoriskt leder en organisation”). Men alltför lite har diskuterats vilka värderingar och […]

Diskussioner om nytt styre inledda – sakfrågor nästa steg

Majoritetsstyret sprack.

Diskussionerna om en ny styrande majoritet i Hässleholms kommun inleddes på måndagen med företrädare för alla partier utom SD. Särskilt långt kom de inte. Nu ska alla stämma av i sina grupper. – Sedan kokar det ner i sakfrågor. Dit har vi inte kommit än. Det är nästa steg. För att kunna fungera i någon […]

Politikens villkor

INSÄNDARE. Det talas i lokalpressen om att Hanna Nilsson (SD) återgått till sin ”tjänst”. Denna politiker har lika lite som någon annan så kallad politiker i sin politikerroll någon sådan. Politiker har däremot arvoderade ”förtroendeuppdrag” med ersättningar (arvoden) de själva varit med om att besluta. Nilsson (SD) har sin som framgår i NSk i sin […]