torsjö live vers2

Vilka värderingar ligger bakom Hanna Nilssons språkbruk?

Vilka värderingar ligger bakom Hanna Nilssons språkbruk?

INSÄNDARE. Det har de senaste dagarna varit mycket diskussioner, debatt och förfasande över Hanna Nilssons i sanning förfärliga språkbruk. Förklaringar och urskuldande har gjorts i öppna brev, offerkoftor har stickats i en väldig fart i Sverigedemokraternas syjuntor (junta i betydelsen ”liten grupp som diktatoriskt leder en organisation”).

Men alltför lite har diskuterats vilka värderingar och uppfattningar som lett till detta språkbruk. För inte är det väl så att språket formar värderingarna? Snarare är det väl så att det är värderingarna och uppfattningarna som ligger som grund när orden formuleras.

”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”

Vad Esaias Tegnér ville säga med detta  bevingade citat var att den som tänkt färdigt och kommit till en slutsats också bör kunna klä den i ord. Därav följer att ett otydligt uttryckssätt ofta röjer okunskap och bristande tankeunderlag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lennart Fält

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se