torsjö live vers2

Politikens villkor

Politikens villkor

INSÄNDARE. Det talas i lokalpressen om att Hanna Nilsson (SD) återgått till sin ”tjänst”. Denna politiker har lika lite som någon annan så kallad politiker i sin politikerroll någon sådan. Politiker har däremot arvoderade ”förtroendeuppdrag” med ersättningar (arvoden) de själva varit med om att besluta. Nilsson (SD) har sin som framgår i NSk i sin roll som kommunstyrelsens ordförande ett arvode uppgående till 75 555 kronor i månaden. I pressen skymtar ordet lön. Nilsson (SD) har ingen anställning.

Nå Nilsson (SD) har, vilket med tydlighet framgått, svikit väljarnas förtroende. Politikens och demokratins villkor är sådana att du då ofördröjligen förväntas lämna ditt förtroendeuppdrag. Att Nilsson (SD) med det omdöme hon gett prov på inte förstår detta kan vi kanske förstå. Att hennes parti ur mänsklig synpunkt i den situation som uppstått vill stötta är begripligt. Både SD, Nilsson (SD) och politiken i vår kommun hade dock utan tvivel mått bättre om Nilsson(SD) valt att ta sitt ansvar och utan dröjsmål lämna sina politiska uppdrag.

Dessvärre har vi sett höga politikerarvoden leda till att politiker hukar sig i vagnen i tron att det hela blåser över.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lina Bengtsson (M) och Christer Cesar (KD) säger att Nilsson (SD) måste avgå från de politiska uppdragen om det ska bli aktuellt med fortsatt samarbete. Det tycks vara en synnerligen klok slutsats.

Vi gräsrötter-väljare- skattebetalare följer nu med intresse denna politiska cirkus. Frågan om vår vacklande demokrati är ånyo satt under belysning.

De partier i kommunen utöver de som ovan nämns vill vi gärna se uttala sig i det demokratiska drama vi nu sett och ser utspela sig i vår kommun.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se