Gruppen-3a-328x120

Påstådd säkerhetsrisk stoppar tömningsplats för husbilar

Påstådd säkerhetsrisk stoppar tömningsplats för husbilar

Det blir ingen tömningsplats för husbilar vid reningsverket i Hässleholm, om beslutet blir enligt kommunalrådens förslag. Anledningen är att det kommunala bolaget Hässleholm Miljö i en skrivelse påstår att anläggningen troligtvis kommer att bli säkerhetsklassad och därmed inte tillgänglig för allmänheten. Men det handlar bara om en intern diskussion.

– Man vet aldrig vad terrorister kan tänkas vilja göra mot samhället, säger Johan Aspegren, kommunikatör på Hässleholm Miljö.

Alltfler turister med husbilar besöker Hässleholms kommun, men det finns ingenstans att tömma avloppstankarna.

Det är Centerpartiets Anders Edwall, Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson som skrivit en motion med förslaget att kommunen ska skapa en tömningsplats för husbilar. De vill att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd kommunal nämnd att i samarbete med Hässleholm Miljö undersöka möjligheten att anordna en utslagsplats för grå- och svartvatten vid Hässleholms reningsverk.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi får till oss synpunkter från besökande som tycker att möjligheterna att turista med husbil i Hässleholms kommun är alltför otydliga, skriver de i motionen.

Information saknas helt om möjligheter att tömma avlopp från husbilar och även att fylla på dricksvatten, något som i många andra kommuner finns i anslutning till reningsverk.

Motionen remitterades till Hässleholm Miljö innan den nyligen kom till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Lina Bengtsson (M). Foto: Urban Önell
Ulf Berggren (SD). Foto: Urban Önell

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) och Ulf Berggren (SD), som vid tillfället ersatte kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD), instämde i tjänsteskrivelsens bedömning att motionen skulle avslås. De ansåg att det på grund av Hässleholm Miljös yttrande saknas förutsättningar att anordna en tömningsplats vid Hässleholms reningsverk.

– HMAB ser inte någon möjlighet att anordna en VA-anslutning i närheten av reningsverket i Hässleholm då anläggningen troligtvis kommer att bli säkerhetsklassad som samhällsviktig och därmed inte tillgänglig för allmänheten, skriver Hässleholm Miljös utredningschef Stefan Lindgren.

Dock påpekar han att bolaget givetvis är behjälpligt om någon vill ansöka om anslutning för spillvattenavlopp och dricksvatten inom verksamhetsområde.

Kommunalrådet Lena Wallentheim ville hellre se en återremiss för att utreda placeringen närmare.

Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

– Hur nära reningsverket kan det vara innan man stör säkerhetsklassad verksamhet? Skulle man kunna titta på det ett varv till?

Men när Frilagt kontaktar Hässleholm Miljö visar det sig att en säkerhetsklassning är långt borta. Kommunikatören Johan Aspegren meddelar efter att ha talat med ansvariga inom bolaget att någon ansökan inte har lämnats in till MSB eller annan myndighet. Det finns inte heller några rekommendationer om att reningsverk ska säkerhetsklassas.

– Det var vi som ville skyddsklassa, om en terorist ville slå ut hela reningsverket. Men det är inte säkert att anläggningen blir skyddsklassad, säger han.

– Det ligger på diskussionsstadiet.

Motionen kommer att behandlas även i kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige avgör frågan.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se