torsjö live vers2

Budgetkrav kan stoppa stöd till hemlösa och missbrukare

Budgetkrav kan stoppa stöd till hemlösa och missbrukare

Socialtjänsten kan tvingas lägga ner nästan hela sitt arbete bland vuxna missbrukare och hemlösa om budgeten för 2024 och 2025 ska gå ihop.

Hässleholms kommun saknar mellan 133 och 140 miljoner kronor mer än väntat inför budgeten 2024. För socialnämndens del handlar det i ett värsta scenario om att spara 16,2 miljoner kronor, motsvarande 26 socialsekreterare. Enligt ett brev till personalen från socialchef Sus Lantz kommer det då att bli mycket svårt att behålla Nattjouren för hemlösa, behandlingshemmet Novagården, Fenix öppenvård för missbrukare, Familjecentralen och Familjebasen HVB-hem för unga. Dessutom kommer delar av familjerådgivningen och annat förebyggande arbete att drabbas.

Nattjouren vid Götagatan måste troligen stängas för att budgeten ska gå ihop. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tanken var att kommunfullmäktige skulle besluta om nästa års budget den 8 juni. Men hela budgetarbetet pausades, liksom mycket annat, när den politiska majoriteten med SD, M och KD kollapsade efter avslöjandena om kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) och Vittfarnas vikingaby. Beslut om budgeten lär istället komma någon gång under hösten.

Även när kommunens budget för i år skulle läggas var utgångsläget ett stort minus, 130 miljoner kronor. Det innebar stora neddragningar, bland annat på grund av ökade kostnader för kommunanställdas pensioner, inflationen och allmänna prisökningar. För att mildra effekterna beslöt kommunen att tömma den så kallade resultatutjämningsreserven. I år används 74 miljoner och nästa år, då ett minus på 159 miljoner annars väntar, 81 miljoner kronor.

Nu ser läget betydligt värre ut. Inför 2024 väntas både pensionskostnaderna och inflationen öka ytterligare.

Socialnämnden tvingades i år spara elva miljoner kronor för att få ihop sin internbudget, motsvarande 17 tjänster. Några vakanta tjänster kunde dras in och verksamheterna spara på olika sätt. En utredning om att stänga verksamheter visade bland annat att en stängning av Nattjouren för hemlösa skulle ge för stora konsekvenser för målgruppen. Även Novagården med stödlägenheter och befintligt tolvstegsprogram fick vara kvar eftersom det bedömdes bli dyrare att köpa vårdplatser externt.

Men nu ser krisen alltså djupare ut och även dessa verksamheter är hotade. Alla förvaltningar fick tidigare i vår i uppdrag att ta fram förslag på hur budgeten ska kunna hållas utifrån tre olika scenarier. Dessa presenterades vid en gemensam budgetdag den 24 mars. Frågan har ännu inte behandlats i nämnderna och därmed har den inte uppmärksammats som vanligt av media och allmänhet.

– Det är en ny ordning i år. Det var ingen nämndsbehandling utan alla förvaltningar fick samma uppdrag utifrån olika scenarier. Sedan strandade hela det politiska samarbetet, säger Sus Lantz.

Dessförinnan skrev hon sitt brev till personalen.

– Som ni förstår så är det här oerhört tungt att informera om. Vi är ju alla här för att vi värnar om dom mest utsatta människorna och att vi vill göra allt vi kan – för att de ska ha det så bra som möjligt, skriver hon.

Sus Lantz, socialchef. Foto: Berit Önell

Samtidigt betonar hon att det varken är hennes eller medarbetarnas uppdrag att fatta beslut om vilka tjänster kommunen ska erbjuda.

– Det är bara mitt uppdrag att beskriva den djupa konsekvensen av vad som kan komma att hända om vi saknar 16,2 miljoner och måste gå i balans. Det kan ju också vara så att politiken pekar ut helt andra vägar framåt än dem vi tagit fram. Det är inget vi vet just nu, skriver hon.

Hon uttrycker förståelse för att informationen väcker mycket känslor, lovar att personalen ska få så saklig och korrekt information som möjligt och hänvisar den som känner behov av personligt stöd till respektive chef.

Det som spär på problemen är att volym- och prisökningar inte kompenseras.

– Det slår väldigt hårt mot vår förvaltning, säger Sus Lantz.

Scenario ett innebär därmed en minskning av budgetramen enligt den redan beslutade planen för 2023-2025, totalt ett sparkrav på 12,5 miljoner kronor för socialnämnden. I scenario två ligger en neddragning på ytterligare en procent, totalt sparkrav 14,3 miljoner. Scenario tre gäller två procents neddragning, totalt 16,2 miljoner i sparkrav.

Sus Lantz förklarar att det inte går att spara så stora summor utan att lägga ner verksamheter.

– Det blir drastiska åtgärder. Det går inte med osthyveln, vi har inte en massa lösa tjänster som vi kan dra in, säger hon.

Hon betonar att även om verksamheterna läggs ner har enskilda behövande människor samma rätt till hjälp.

– Vi får köpa tjänster externt, det kan vara billigare eller dyrare. Framförallt tror jag ju att det är enklare och mer generöst med egna placeringar. Nu blir det mycket mer hårt att bedöma behovet av hjälp, säger hon.

Det gäller boende för hemlösa och placeringar på institutioner för såväl barn som unga och vuxna personer. Sus Lantz räknar med att trycket blir hårdare på övriga verksamheter när förebyggande familjestöd försvinner.

– Anmälningarna kan öka, säger hon.

På lång sikt ser hon en risk att det också kommer att kosta mer.

– Det kan det göra eftersom vi i så fall måste köpa all vård externt. Då är man utlämnad till det som finns och inflation och annat ökar.

Enligt Sus Lantz kommer socialförvaltningen att kunna följa lagen även om de aktuella verksamheterna stängs.

– Familjerådgivning måste vi ha, men lagen säger inte hur mycket. Vi måste också erbjuda uppsökande verksamhet. Om vi lägger ner kan man kanske inte säga att vi bryter mot lagen, men det blir urvattnat och inte som vi önskat. Det blir svårt att upprätthålla kvaliteten utifrån lagens intentioner. Det handlar om hur snabbt man får hjälp, hur tillgängliga vi är, säger hon.

Hon befarar att det ekonomiska läget kommer att förvärras ytterligare när budgetprocessen skjuts fram och därmed åtgärderna för att minska kostnaderna.

– De måste lösa det politiska läget så fort det går. Annars kommer vi att få ett gigantiskt underskott, säger hon.

Det är i scenario tre som sparkravet motsvarar 26 socialsekreterare, cirka 18 procent av förvaltningens medarbetare. Där leder budgeten också till störst förändringar i form av nedläggningar av verksamheter och uppsägningar. Men även i scenario ett och två krävs nedläggning av Novagården, vilket beräknas spara fyra miljoner kronor och Familjebasen HVB som skulle spara tre miljoner kronor per år. I scenario ett skulle en minskning av Familjecentralen och familjerådgivningen också spara en miljon kronor. I scenario två tillkommer nedläggning av Nattjouren och indragning av en enhetschef, något som väntas spara 2,5 miljoner kronor per år, samt nedläggning av Fenix öppenvård, en besparing på 1,4 miljoner per år. I scenario tre tillkommer nedläggning av Förebyggandecentrum, en besparing på 1,3 miljoner kronor.

Socialförvaltningen har tagit in ett konsultföretag för att kostnadsberäkna olika insatser inom individ- och familjeomsorgen och jämföra med andra kommuner. Detta ska vara klart den 10 maj.

Berit Önell

Läs mer:

2023-01-19 Socialen måste spara 11 miljoner – 17 tjänster kan dras in

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se