torsjö live vers2

Varken smitta eller lukt vid bostäder nära reningsverket

Bilden visar Hässleholms reningsverk.

Det finns ingen förhöjd risk för smitta och de få luktstörningar som kan förekomma är acceptabla vid de två bostäderna närmast reningsverket i Hässleholm. Det visar luktutredningen som nu är klar. Bostäderna kan alltså inte exproprieras på grund av risk för smitta och lukt, så som det motiverats i förslaget till detaljplan för reningsverket. Luktutredningen […]

Covidutbrott på Lyckåsa igen – ny utredning om patientsäkerheten

Bilden visar korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum.

Covid-19 spred sig under påskhelgen på nytt på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum där det inte finns egen toalett på rummen. 2020 ledde svårigheterna att isolera patienterna på boendet till tio äldres död, men kommunen har bedömt att det är för dyrt att bygga om. Nu pågår en ny utredning om Lyckåsas framtid med den medicinska […]

Hyckleriet har fått nya ansikten

INSÄNDARE. Så kom det då, det av de flesta nog väntade beskedet från M och KD i ”Hanna-gate”. Enligt KDs företrädare har man stort förtroende för Hanna Nilsson och KD. Man fick ju sitta kvar som ordförande i olika nämnder och bolagsstyrelser och visst är den egna plånboken överordnad sådana trivialiteter som heder, utställda löften […]