torsjö live

Covidutbrott på Lyckåsa igen – ny utredning om patientsäkerheten

Covidutbrott på Lyckåsa igen – ny utredning om patientsäkerheten

Covid-19 spred sig under påskhelgen på nytt på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum där det inte finns egen toalett på rummen. 2020 ledde svårigheterna att isolera patienterna på boendet till tio äldres död, men kommunen har bedömt att det är för dyrt att bygga om. Nu pågår en ny utredning om Lyckåsas framtid med den medicinska säkerheten som utgångspunkt.

Elva personer har testat positivt för covid-19 i ett nytt smittoutbrott på det tidigare utdömda korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum. Foto: Berit Önell

Pandemin är inte över, även om det ofta låter så. Sedan den 15 mars har Region Skåne inte längre något krav på smittspårning vid misstanke om spridning av covid-19 inom omsorgen. Men Hässleholms kommuns medicinskt anvariga sjuksköterska Birgitta Ljungbeck förklarar att det ändå görs om det finns ett behov.

– När jag ser att det är mer än en smittad tar jag kontakt med Vårdhygien Skåne och bollar med dem, berättar hon.

Det avgörande är om det finns risk att smittspridning pågår. Det blev bedömningen efter tecken på ett nytt stort covidutbrott på Lyckåsa under påskhelgen. Flera boende hade då visat symptom och testat positivt under påskhelgen. Efter smittspårning med provtagning på hela boendet har nu sammanlagt elva av de äldre konstaterats smittade.

På den avdelning som är hårdast drabbad smittades sju personer, på en avdelning var det fyra som blev sjuka och på den tredje avdelningen tycks alla ha klarat sig. Lyckåsa har totalt 30 platser.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

Birgitta Ljungbeck berättar att en av de sjuka fortfarande vårdas på sjukhus.

– Vi har intagningsstopp tills vi fått rätt på det här, säger hon.

Barriärvård där de smittade isoleras fortsätter nu så gott det går för de personer som fortfarande har symptom. Någon ytterligare smittspårning görs inte.

Birgitta Ljungbeck konstaterar att bristen på separata toaletter och duschar på Lyckåsa är ett problem ur vårdhygienisk aspekt.

Kan man fortsätta använda Lyckåsa som korttidsboende på sikt utan att bygga om?

– Nej, det kan man inte, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon utreder nu hur vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Utifrån mitt ansvarsområde måste det säkerställas vissa saker, säger hon.

Fastighetsägaren, det kommunala bolaget Hässlehem, har i samverkan med kommunens tekniska förvaltning utrett en ombyggnad av Lyckåsa, efter beslut av kommunfullmäktige. Men tekniska nämndens arbetsutskott ansåg att det blev för dyrt och stoppade projektet. Dess ordförande Ulf Berggren (SD) lämnade ansvaret till omsorgsnämnden att se över hur lokalerna ska kunna användas utan att byggas om.

Det finns enstaka fall av covid-19 även på andra håll i kommunens omsorg, främst inom hemsjukvården. Personal ingår inte längre i smittspårningen.

Berit Önell

Uppdatering:
Fördelningen av antalet smittade på olika avdelningar har korrigerats. Det totala antalet är dock detsamma.

Läs mer:

2020-09-03 Stänger korttidsboende utan toalett på rummen

2022-05-30 Korttidsvård föreslås flytta från Lyckåsa

2022-06-01 Nej till flytt av korttidsvård från Lyckåsa

2023-01-26 För dyrt att bygga om Lyckåsa – ska användas som det är

2023-03-28 Fullmäktigedebatter i skuggan av politisk kris

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se