torsjö live vers2

För dyrt att bygga om Lyckåsa – ska användas som det är

För dyrt att bygga om Lyckåsa – ska användas som det är

Coronaviruset spred sig snabbt på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum eftersom rummen saknar egen toalett och dusch. Därför var tanken att bygga om och en ombyggnad finns också med i kommunens lokalförsörjningsplan. Men nu står det klart att det blir för dyrt och förslaget är istället att omsorgen ska fortsätta använda byggnaden i befintligt skick. Diskussion om vilken verksamhet den passar till pågår.

Korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum blir för dyrt att bygga om. Foto: Berit Önell

Det kommunala bolaget Hässlehem äger Lyckåsa och har utrett en ombyggnad i samarbete med kommunens tekniska förvaltning. Underlaget visar att kostnaden kommer att bli betydligt högre än tidigare beräknat. Dessutom skulle lokalerna ändå inte bli optimala för verksamheten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt vid torsdagens sammanträde att föreslå att uppdraget om ombyggnad återkallas.

– Den beräknade prisbilden för renoveringen på Lyckåsa är svår att motivera med rådande ekonomiska läge. Huset är byggt som ett beredskapssjukhus vilket medför en särskild konstruktion som efter renovering hade blivit väldigt kostsam att drifta, säger Ulf Berggren (SD), ordförande för tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.

Efter ombyggnad med toalett och dusch på alla rum skulle de 32 rummen bli 24.

– Efter renovering skulle platserna bli så dyra att det skulle bli billigare att köpa platser, säger Ulf Berggren till Frilagt.

Han förklarar att det enligt projekteringen handlar om 15-20 miljoner kronor.

– Jag misstänker att det skulle bli ännu dyrare eftersom huset är byggt i specialbetong, står på gummibälgar med mera som gör allt jättedyrt, säger han.

Tanken är att omsorgsnämnden ändå ska fortsätta hyra Lyckåsa. Hur det ska användas är ännu inte klart.

Berit Önell

Uppdatering:
Tekniska nämnden fattade samma beslut som arbetsutskottet. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig. Magnus Olsson (C) deltog inte i beslutet och lämnade en protokollsanteckning där han förklarade varför: ”då det saknas beslutsunderlag och detaljerad information om varför tidigare fattat beslut ska rivas upp”.

Läs mer:

2020-09-23 Stänger korttidsboende utan toalett på rummen

2022-05-30 Korttidsvård föreslås flytta från Lyckåsa

2022-06-01 Nej till flytt av korttidsvård från Lyckåsa

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se