torsjö live vers2

Chockhöjning av va-taxan klubbad

Chockhöjning av va-taxan klubbad

Ett splittrat kommunfullmäktige i Hässleholm sa till slut ja till chockhöjningen av va-taxan. Anders Edwall (C ) med flera påtalade i debatten att både privatpersoner och företag idag har det svårt ekonomiskt och att det är oklart om renovering och utbyggnad av va-systemen kan ske i den takt som taxan höjs. Men Christer Caesar (KD), ordförande för det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, förklarade att det i nuläget handlar om att va-verksamheten går med förlust, vilket den som kommunal monopolverksamhet enligt lag inte får göra mer än tre år i följd.

– Vi måste därför gå fram med det här, för att inte bolaget ska gå omkull, sa han.

Anders Edwall var överens med Christer Caesar om att bolaget måste få in mer pengar för att kunna bygga ut och renovera reningsverk och ledningsnät med sedan många år försummat underhåll.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det råder inget tvivel om det. Frågan är själva finansieringsmodellen, sa Edwall.

Hässleholm Miljö fick igenom sitt förslag till höjning av va-taxan i kommunfullmäktige, från vänster marknadschef Emma-Karin Trygg Vincic, utredningsingenjör Stefan Lindgren och vd Mats Didriksson.

Han var framförallt kritisk till de nya dagvattenavgifterna som drabbar näringslivet hårt, särskilt företag med stora tomter som får hundratusentals kronor i höjd va-taxa. Han ifrågasatte att va-kollektivet ska betala för dagvattenhantering på gatorna istället för skattekollektivet eftersom gatorna används av alla.

Han ansåg det inte tillräckligt med ett tak på tomtstorlek på 20 000 kvadratmeter, den enda ändring som gjorts i förslaget sedan den återremitterades vid förra kommunfullmäktige.

Dessförinnan menade Anders Edwall att förslaget inte förankrats som det borde utan tagits fram internt inom Hässleholm Miljö och bland ett fåtal ledande politiker.

– Jag ifrågasätter varför vi som ägare inte var med från början, sa han.

Anders Edwall (C).
Christer Caesar (KD), ordförande i Hässleholm Miljö.

Christer Caesar hävdade tvärtom att ärendet tagit längre tid än vanligt.

Han tyckte att det borde vara viktigt att partierna var eniga i ett så stort och viktigt beslut. Men så blev det alltså inte.

Tomas Nilsson (L) ansåg att informationen varit tillräcklig och att partierna fått möjlighet att lämna synpunkter som de även fått gehör för.

– Det är svårt att få det helt rättvist. Men underhållet är eftersatt. Styrelsen i Hässleholms Vatten före Hässleholm Miljö, har inte bedrivit de långsiktigt strategiska arbete de skulle, sa han.

Han var också kritisk till att bolaget i detta läge beslutat om 20 miljoner kronor i aktieutdelning, vilket innebär fem miljoner kronor i statlig skatt. Beloppet skulle ha täckt en stor del av va-verksamhetens underskott på 25 miljoner 2022.

– Istället kunde pengarna ha stannat i bolaget, sa Thomas Nilsson.

Lena Wallentheim (S) undrade om det inte snarare hade varit lämpligt med ett tillfälligt aktieägartillskott i bolaget.

Thomas Nilsson (L).

– Det är helt korrekt av bolaget att gå fram med förslaget. Men vi måste som ägare även tänka på medborgarna, sa hon.

Också hon talade om misskötta anläggningar.

– En synd, kallade hon bolagets försummelse.

Ulf Berggren (SD) höll med om att det är en svår tid för många.

– Men vi har inte tid att vänta, sa han och betonade att dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel.

Lena Wallentheim ville ha en återremiss till för att frågan skulle kunna utredas ytterligare. Magnus Åkeborn (V) och Arberesha Sabani (MP) instämde, men Centerpartiet yrkade på avslag. Oppositionens röster var i vilket fall för få för återremiss. Eftersom minoritetsåterremiss, där bara en tredjedel av mandaten behövs, redan utnyttjats krävdes enkel majoritet. Voteringen om återremiss slutade 41-20. Därefter blev det votering om förslaget och den slutade 28-22 efter att en ledamot avstått från att delta. S, V och C reserverade sig.

Lena Wallentheim (S).

Hässleholm Miljö skickade ut ett pressmeddelande direkt efter beslutet.

– Jag förstår att det redan är en svår ekonomisk situation för många med tanke på höga priser på mat och energi. Vi kan tyvärr inte vänta med att investera i rent dricksvatten och att vi på ett säkert sätt kan hantera avlopps- och dagvatten, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö, i pressmeddelandet.

Inom de närmaste tio åren ska 1,6 miljarder kronor investeras. Enligt pressmeddelandet kommer Hässleholm Miljö i år att använda 190 miljoner kronor till att byta ut och förnya va-anläggningar på Östervärn och Väster i Hässleholm samt i Vinslöv och Västra Torup. Tidigare har investeringsbudgeten legat på cirka 30-40 miljoner per år.

Som Frilagt tidigare berättat ska va-taxan också täcka en mängd andra kostnader, såsom mediehantering, detaljplaneprocessen för reningsverket i Hässleholm, konsultkostnader och bilar.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

Läs mer:

2023-04-22 Företags va-taxa mildras – men mediehantering och detaljplan fördyrar

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se