torsjö live vers2

Smittspridning på Lyckåsa anmäld – lokalerna innebär fortsatt risk

Smittspridning på Lyckåsa anmäld – lokalerna innebär fortsatt risk

Flera äldre vårdades på sjukhus och en avled efter att covid-19 och magsjukebakterien Clostridium samtidigt spridit sig på Lyckåsa i Bjärnum för ett par veckor sedan. Korttidsboendet har fortsatt användas trots att det under pandemin blev uppenbart att det inte går att motverka smittspridning eftersom varje lägenhet inte har egen toalett. Nu råder intagningsstopp och kommunens omsorgsförvaltning har anmält smittspridningen till Inspektionen för vård och omsorg.

Smittspridning kan inte hanteras på korttidsboendet Lyckåsa. Anmälan om allvarlig vårdskada är gjord. Foto: Berit Önell
Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt avslöjade i förra veckan att elva av de boende på Lyckåsa konstaterats smittade av covid-19 och att Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska, utredde situationen. En handfull boende drabbades också av Clostridium. Nu är utredningen klar och slutsatsen är att det inte går att bedriva en säker vård på Lyckåsa när smittsamma sjukdomar får fäste. Anmälan om allvarlig vårdskada enligt lex Maria är gjord.

Birgitta Ljungbeck bedömer att det finns en fortsatt risk för allvarliga vårdskador.

– Som det är nu så går det inte att vare sig hantera uppkommen smitta eller att förebygga smittspridning på det sätt som Smittskydd Skåne och Vårdhygien Skåne rekommenderar och det beror på att lokalerna inte är ändamålsenliga, säger Birgitta Ljungbeck i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

I dagsläget vistas tio patienter på varje avdelning. De har inga hygienutrymmen på rummen och bara en dusch att tillgå på fem toaletter. På grund av detta har omsorgsförvaltningen tidigare önskat att helt sluta använda Lyckåsa som korttidsboende alternativt att lokalerna byggs om. Tekniska förvaltningen har sagt nej till ombyggnad på grund av att kostnaderna enligt ägaren Hässlehems beräkning blir dyrare än väntat.

Birgitta Ljungbeck bedömer att det finns stor risk att den nuvarande situationen upprepas om en bättre lösning inte kommer till stånd.

Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

– Personalen vidtar alla åtgärder de kan för att smittspridning inte ska uppstå, men det räcker inte, eftersom lokalerna inte är anpassade för verksamheten. Jag hoppas därför att den här frågan hanteras skyndsamt, så att vi kan säkerställa att en liknande smittspridning inte upprepas för patienter som är i behov av korttidsvård, säger Birgitta Ljungbeck i pressmeddelandet.

Arbete pågår för att ta fram förslag på både kort- och långsiktig lösning av korttidsvården. En arbetsgrupp ska presentera förslag för omsorgsnämndens presidium och kommunstyrelsens arbetutskott den 3 maj.

– Jag hoppas att den här frågan efter det kan få en permanent lösning, så att våra kompetenta medarbetare kan få bedriva den kvalitativa korttidsvård som de kan göra om de har rätt förutsättningar, säger omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh i pressmeddelandet.

Berit Önell

Läs mer:

2023-04-18 Covidutbrott på Lyckåsa igen – ny utredning om patientsäkerheten

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se