Gruppen-3a-328x120

Lars Johnsson (M) ska förklara sig inför JO

Lars Johnsson (M) ska förklara sig inför JO

Nu måste kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) förklara sig inför JO efter anmälan om att han uppmanat en medborgare att dra tillbaka sitt överklagande av ett kommunalt beslut.

Bilden visar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).
Lars Johnsson (M).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Medborgaren Martin Persson överklagade kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende för 220 miljoner kronor med motiveringen att det var ett överpris. Rättsprocessen drog ut på tiden och säljaren ville därför backa ur om inte köpet vann laga kraft i juni 2022. Lars Johnsson och kommunstyrelsens arbetsutskott fick vetskap om detta vid ett möte med säljaren i maj. Därefter tog Lars Johnsson kontakt med Martin Persson.

Kommunstyrelsen, som tidigare yttrat sig till JO i ärendet, uppmanas nu lämna ett kompletterande yttrande där Lars Johnssons synpunkter ingår. Dessutom ska kommunstyrelsen yttra sig över allt som kommit fram och särskilt om hur Lars Johnssons agerande förhåller sig till bestämmelsen om saklighet och opartiskhet i regeringsformen.

JO vill bland annat veta i vilket syfte Lars Johnsson kontaktade Martin Persson, vilka överväganden Johnsson gjorde inför mötet, vad som sades, vilken information kommunstyrelsen fick om mötet och på vems uppdrag det genomfördes.

Kommunen hyr nu Björksäters äldreboende. Foto: Berit Önell

De som står under JO:s tillsyn är enligt grundlagen skyldiga att lämna de upplysningar och yttranden som JO begär. Kommunstyrelsen ska svara senast den 16 juni.

Köpet revs upp och kommunen fick istället ett långsiktigt hyreskontrakt. Förvaltningsrätten dömde till kommunens fördel, men höll med om att köpeskillingen var ett överpris. Därmed krävs särskilda skäl för att medge undantag. Det ansåg domstolen att det fanns i detta fall. Det handlade bland annat om att kommunen sagt upp demensboendet Ekegården i förtid och att det därför fanns en risk för brist på boendeplatser om köpet inte gick igenom. Kammarrätten har nu beviljat prövningstillstånd.

Frilagt har sökt Lars Johnsson.

Berit Önell

Läs mer:

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2023-03-20 Kammarrätten tar upp Björksäter-affären

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se