torsjö live vers2

Kammarrätten tar upp Björksäter-affären

Kammarrätten tar upp Björksäter-affären

Kammarrätten ska nu pröva om Hässleholms kommuns beslut att köpa Björksäters äldreboende var lagligt eller inte. Domstolen meddelade på måndagen att den beviljar prövningstillstånd i fallet som lett till anklagelser mot två kommunalråd för att de försökt påverka en medborgare att dra tillbaka sitt överklagande.

Björksäters äldreboende blir nu ett fall för kammarrätten. Foto: Berit Önell

Martin Persson överklagade 2021 kommunens beslut att köpa äldreboendet med motiveringen att köpeskillingen på 220 miljoner kronor var ett överpris. Två värderingar som kommunen beställt visade ett 40-45 miljoner lägre värde för det nybyggda boendet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I juni 2022 beslöt kommunen att acceptera ett långsiktigt hyresavtal istället för ett köp eftersom processen i domstolen dragit ut på tiden och säljaren inte ville vänta längre. Några veckor tidigare hade kommunstyrelsens dåvarande ordförande Lars Johnsson (M) bjudit in Martin Persson till ett enskilt möte på stadshuset en söndagskväll för att diskutera överklagandet. Enligt Lars Johnsson ville han bara informera om säljarens besked, enligt Martin Persson försökte Johnsson övertala honom att dra tillbaka överklagandet. JO utreder nu Johnssons agerande.

Även kommunstyrelsens dåvarande förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD) kontaktade Martin Persson med önskemål om att han skulle dra tillbaka sitt överklagande. Det skedde veckan innan Lars Johnsson tog kontakt. Överklagandet nämns också i de inspelningar från Vittfarnas vikingaby som kom ut i förra veckan och där Hanna Nilsson, numera kommunstyrelsens ordförande, uttalat sig på ett sätt som orsakat kris i kommunens styrande majoritet. Bland annat medger hon där att vikingarna skulle hjälpa henne med Martin, något de förstod som att de skulle använda hot eller våld. Hanna Nilsson är nu sjukskriven. KD och M hotade i fredags att avbryta samarbetet med SD om inte partiet vidtar åtgärder.

Förvaltningsrättens dom från oktober 2022 sa att köpeskillingen visserligen betydligt överskred fastighetens marknadsvärde, men att det ändå inte var ett överpris. Enligt domstolen hade kommunen lämnat en godtagbar förklaring till det höga priset. Därför var det inte ett överpris och inte heller ett individuellt riktat stöd till en enskild näringsidkare, vilket skulle strida mot kommunallagen. Kommunen hävdade att det fanns ett behov av fler platser i äldreboende inom en snar framtid, bland annat för att man sagt upp Ekegården, och att det skulle bli ungefär lika dyrt att bygga nytt som att köpa Björksäter. Dessutom hade kommunen kunnat få tillbaka nära 22 miljoner kronor av investeringsmomsen om köpet hade gått igenom under 2021.

I sitt överklagande hävdar Martin Persson att köpeskillingen ändå innebär ett överpris eftersom det saknar betydelse att kommunen kalkylerat kring olika besparingar som skulle motivera köpet.

– Köpet har likväl kommit att gagna en enskild näringsidkare, inte minst därför att samma slags besparingar som kommunen åberopar skulle ha varit för handen även om en annan fastighet kommit i fråga, skriver han.

Kammarrätten motiverar inte sitt beslut om prövningstillstånd. Men det finns fyra möjliga skäl: att kammarräten är tveksam till om förvaltningsrätten dömt rätt, att det inte går att bedöma om förvaltningsrättens avgörande är riktigt, att det behövs en dom i högre instans som kan bli vägledande i liknande mål eller att det finns synnerliga skäl att ge prövningstillstånd för att pröva överklagandet.

Berit Önell

2021-09-08 Köp av Björksäters äldreboende överklagat

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2023-01-16 Överklagar köpet av Björksäter igen

2023-03-13 Vikingar: Kommunalrådet ville leja oss som torpeder

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se