torsjö live vers2

“Dansbandet” fortsatte dialogen efter kommunstyrets kollaps

“Dansbandet” fortsatte dialogen efter kommunstyrets kollaps

Ledande politiker i M, KD och SD fortsatte dialogen i sin gemensamma styrgrupp “Dansbandet” även efter att den tidigare styrande koalitionen i Hässleholms kommun officiellt spruckit. Hemliga möten hölls också, det sista den 20 april.

– Vi behöver enas om hur vi ska svara på frågor om styret, skriver Stefan Larsson (M) i Messengergruppen W6 Hässleholm den 17 april, några dagar efter att SD gått ut med att de ensamma fortsätter att styra Hässleholm med Hanna Nilsson som kommunstyrelsens ordförande.

I W6 ingår sex politiker, två från vart och ett av de tre partierna. W6 blev Wisex som blev Dansbandet. Där tog de sex upp viktiga frågor innan nämnderna behandlade dem.

Ledande politiker i M och KD kallade till presskonferens den 17 mars.
Efter SD:s besked om att Hanna Nilsson inte ska avgå kallade M och KD till presskonferens, från vänster Simon Berneblad (KD), Stefan Larsson (M), Lina Bengtsson (M) och Christer Caesar (KD) som utgör fyra sjättedelar av ”Dansbandet”. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den 17 mars meddelade M och KD vid en presskonferens att de krävde åtgärder från SD efter avslöjandena om Hanna Nilssons anmärkningsvärda uttalanden i Vittfarnas vikingabys inspelningar. En vecka senare stod det klart att Hanna Nilsson inte tänkte avgå. De åtgärder som SD presenterade om att hon skulle tänka mer på hur hon uttryckte sig var enligt KD och M inte tillräckliga. Koalitionen sprack därför och M och KD sökte samarbete med andra partier. Måndagen den 27 mars återgick Hanna Nilsson i tjänst efter en veckas sjukskrivning.

Därefter har den officiella bilden varit att allt samarbete mellan M, KD och SD var brutet. Den 13 april meddelade M och KD att förhandlingarna med S och V strandat och den 14 april deklarerade SD att de fortsätter att styra i minoritet. Övriga partier reagerade på att M och KD ville sitta kvar på sina ordförandeposter i nämnderna och undrade om det fortfarande pågick ett samarbete, vilket båda partierna förnekade.

Men Frilagt har tagit del av meddelanden som visar att dialogen inom Dansbandet fortsatte en tid. Bland annat diskuteras hur det nya “styret” ska presenteras utåt.

– Konstigt att de inte var involverade men ändå svarade på hur vi gemensamt skulle svara utåt, säger Hanna Nilsson som skickat meddelandena till Frilagt.

I gruppen ingick Stefan Larsson och Lina Bengtsson från M, Christer Caesar och Simon Berneblad från KD och Hanna Nilsson och Ulf Berggren från SD.

– Hej, vi behöver enas om hur vi ska svara på frågor om styret. Mina tidigare svar har varit att det inte är en majoritetslösning som den vanligen brukar betraktas och att det inte heller är en renodlad treblockslösning. Det blir vad man skulle kalla en sorts hybridlösning där det finns ordförande i nämnder från två block som inte är en majoritet tillsammans. Det är en ovanlig och okonventionell lösning men som på grund av den politiska situationen i nuläget får anses vara den lösning som är bäst för kommunen, skriver Stefan Larsson bland annat den 17 april.

Stefan Larsson är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Hibab, ledamot i kommunstyrelsen med mera, skrev meddelanden i dansbandsgruppen efter att samarbetet officiellt brutits. Foto: Urban Önell

Varför behöver ni ha en gemensam syn på hur ni ska svara på frågor?

– Det hade varit om styret fortsatt, det var ju innan det gick alldeles åt pipan, säger Stefan Larsson först.

När Frilagt protesterar och återupprepar datumen säger han att hans minnesbild är att han skrev som han gjorde på grund av att SD sagt att allt skulle fortsätta precis som vanligt.

Stefan Larsson efterlyste en enighet om hu rpartierna skulle svara på frågor omn styret trots att majoriteten spruckit.
Stefan Larsson efterlyste en enighet om hur partierna skulle svara på frågor om styret, trots att koalitionen spruckit.

– SD har gått ut och sagt till tjänstepersoner och internt att allt är precis som vanligt. Men det är det inte. Då behöver vi ha en gemensam syn på hur det egentligen är. Det är någon form av treblockslösning där vi satt kvar på vissa ordförandeposter. Vi menade att det är inte vi som gjort fel, SD måste reda upp sin egen röra.

Vad är då styret numera?

– Ja, det är ju det som är lite speciellt eftersom vi sitter kvar på vissa ordförandeposter. Då är man ju traditionellt en del i styret. Men jag ville markera att det är inte som vanligt. Vi accepterar inte att Hanna är kvar som KSO eller i presidiet, säger han.

– Vi är inblandade på det viset att vi sitter kvar på ordförandeposter. Vi är inte beredda att lämna över till SD helt och hållet.

Ser ni er som en del av styret?

– Nej, det är det vi försöker förklara, att det är en okonventionell situation.

– Samarbetet har upphört.

När upphörde det?

– Vi gick ut med ett pressmeddelande att vi sökte en lösning med M och S, det finns ingen återvändo.

Hade ni behov av hemliga möten med SD?

– Nej, vi hade inget behov av det, jag ser inte vitsen med det, säger Stefan Larsson.

Han har ingen förklaring till varför han den 13 april uppmanade Dansbandets medlemmar att skicka en länk om kommande möten i Messengergruppen istället för en bokning i Teams.

– Så slipper Lena och andra se våra möten, skrev han.

Meddelandet föreslår hemliga möten.
Stefan Larsson föreslog att mötena i fortsättningen skulle bokas så att andra inte kunde se.

Senare samma dag kommenterar Hanna Nilsson M:s och KD:s pressmeddelande om att S, V och C tänker bilda ett minoritetsstyre, något som de inte vill stödja.

– Ert PM säger ju egentligen inte mycket om det framtida arbetet men det var kanske meningen, skriver hon.

Stefan Larsson svarar ja, det var meningen.

– Vår tanke är att det kan komma ett nytt pressmeddelande i nästa vecka som mer handlar om framåt. Vi måste tillsammans hitta former som vi alla kan acceptera att jobba efter, skriver han.

Bilden visar ett meddelande i Messenger.
Stefan Larsson svarade att det utskickade pressmeddelandet inte skulle säga så mycket om det framtida styret utan det skulle meddelas senare.

Hanna Nilsson ger hans svar ett hjärta.

– Vi är ju många partier i fullmäktige och kommunstyrelse. Det är väl rimligt att hitta former som alla kan acceptera, mer eller mindre, säger Stefan Larsson.

Enligt Stefan Larsson används inte Messengergruppen W6 längre.

Varför fortsatte ni att använda den om samarbetet var avslutat?

– Det var en kommunikationskanal när det var svårt att få till andra möten. Men själva gruppen är inte aktuell längre, säger Stefan Larsson.

Men den var aktuell den 17 april?

– Jag tror inte att gruppen var aktuell då, men informationskanalen var fortfarande ett sätt att kommunicera med varandra.

Det senaste mötet med Dansbandet han har noterat i sin kalender var den 23 mars.

Redan tisdagen den 29 mars, när relationerna utåt verkade mycket frostiga, skickar Stefan Larsson ett meddelande till SD:s Ulf Berggren där han föreslår att Hanna Nilsson ska bli ordförande i ett kommunalt bolag.

– Jag har ett förslag. Hanna lämnar KS och de uppdrag som är kopplade dit. Hon blir ordförande i ett kommunalt bolag. Lina tar över KSO. Du tar vice KSO och behåller tekniskan, skriver han bland annat.

– Dock måste avgångsuppsägningen registreras innan vi gör det publikt. Förslagsvis under morgondagen.

Hanna Nilsson skulle väl inte ha någon ledande position?

– Det var en diskussion, vi försökte hitta lösningar. Jag hade nog inte förankrat det med M-gruppen, det är inte säkert att jag hade fått igenom det, säger Stefan Larsson.

Men du skriver “förslagsvis under morgondagen”, det hade blivit snabba puckar om det inte var förankrat?

– Ja, det hade varit väldigt snabba puckar, men allt har gått väldigt snabbt. Möjligen hade det gått att förankra med M och KD. Med Messenger är det ganska lätt att nå många samtidigt, men om det gått att förankra är en annan sak.

Ulf Berggren (SD)
Ulf Berggren (SD) tog emot förslaget om att Hanna Nilsson skulle bli ordförande i ett kommunalt bolag. Foto: Urban Önell

Stefan Larsson säger att det bolag som i första hand var aktuellt var Hässleholm Fiber där SD redan hade ordförandeposten. Han konstaterar att SD sa nej till förslaget.

– Det var överhuvudtaget inte aktuellt för SD.

Hanna Nilsson är irriterad över den bild som M gett utåt och att förhandlingar nu pågår med S, trots tidigare försäkran om att det inte längre var aktuellt.

– Vi behövde en gemensam bild utåt eftersom vi hade kommit överens om vad vi skulle göra. Det var de som föreslog en hybridlösning, säger hon.

– Mest arg är jag över att vi satt igång tjänstepersoner att jobba med budgeten och även diskuterat med kommundirektören om hur vi ska jobba framåt. Hade de bara varit ärliga och sagt att de går till S ändå så hade vi sagt ja, gör ni det!

Hanna Nilsson (SD) anser att Moderaterna inte varit ärliga.
Hanna Nilsson (SD) anser att hon och hennes parti blivit lurade. Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson säger också att SD diskuterat att släppa fram ett minoritetsstyre med S, C och V.

– Personligen hade jag inte kunnat tänka mig det, men det är inte jag som bestämmer. Vissa tyckte det. Men M och KD sa vi kör på, men inte i ett majoritetsstyre, förklarar hon.

– Det är vi som är totalt grundlurade, säger hon.

Torsdagen den 20 april höll Dansbandet sitt sista möte, enligt meddelandena. Onsdagen den 19 april skrev Stefan Larsson ett meddelande där han frågade om maten de skulle provsmaka från Bokebergs kök skulle komma till stadshuset eller serveras på Bokeberg. Ulf Berggren svarade att den skulle komma till stadshuset, sal tre. Måndagen den 24 april skrev Hanna Nilsson det sistsa meddelandet i gruppen.

Berit Önell

Läs mer:

2023-04-27 SD anklagar M för fulspel – avledningsmanöver enligt M

2023-05-03 Dansbandet en ny styrmodell på SD:s initiativ

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se