Gruppen-3a-328x120

M och S presenterade kommunens nya styre

M och S presenterade kommunens nya styre

Kommunalråden Lina Bengtsson (M) och Lena Wallentheim (S) har nu tillräckligt stöd för ett minoritetsstyre i Hässleholms kommun. De har skrivit under ett avtal om valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Dessa partier får insynsplatser i nämnderna och Lena Wallentheim tar över som kommunstyrelsens ordförande efter Hanna Nilsson (SD). De flesta ordförandeposterna i nämnderna byts ut till M- eller S-företrädare. Förslaget kommer att klubbas av kommunfullmäktige den 22 maj.

Partierna är överens om att beslutsgången bättre måste följa den rätta ordningen. Det blir inte fler hemliga beredningar och grupper som “Dansbandet”.

Lena Wallentheim (S) till vänster, och Lina Bengtsson (M) var glada att kunna presentera förslaget till nytt styre med stöd från alla partier utom SD, KD och FV. Foto: Berit Önell
Lena Wallentheim (S) till vänster, och Lina Bengtsson (M) var glada att kunna presentera förslaget till nytt styre med stöd från alla partier utom SD, KD och FV. Foto: Berit Önell

Bakgrunden till den politiska krisen är de uppmärksammade uttalandena från Hanna Nilsson i inspelningar från Vittfarnas vikingaby, något som Frilagt var först med att avslöja den 13 mars. Det handlade bland annat om att leja vikingar som torpeder för att få en invånare att dra tillbaka ett överklagande, löfte om att kommunen skulle köpa vikingabyn och kränkande omdömen om politiker och tjänstemän. M och KD krävde att Hanna Nilsson skulle avgå om samarbetet med SD skulle fortätta. När SD istället gav sitt stöd till Hanna Nilsson sprack den styrande majoriteten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunens blivande styre presenteras vid en pressträff på onsdagseftermiddagen då representanter för alla de ingående partierna var på plats.

– Äntligen kan vi meddela hur lösningen kommer att se ut i Hässleholm, i alla fall fram till nästa mandatperiod, inleder Lena Wallentheim.

Lina Bengtsson säger att både kommunens personal och allmänheten tryckt på partiet om att försöka få till ett samarbete med S.

– Det känns som att det verkligen är efterlängtat, säger hon.

Till väljare som säger att de röstade på M och inte på S vill hon säga att ett sådant samarbete fungerar bra i många andra kommuner. I Hässleholm är det första gången och alltså historiskt.

– Klarar andra det så klarar vi det. Så här kan vi inte ha det, då håller man på att stryka med, säger Lina Bengtsson.

Både hon och Lena Wallentheim säger att deras partigrupper varit eniga om samarbetet.

Lena Wallentheim blir alltså kommunstyrelsens ordförande, enligt Lina Bengtsson för att S är det största partiet i minoriteten. Vem som blir oppositionsråd är upp till den nya oppositionen. Om SD föreslår Hanna Nilsson kommer S och M inte att rösta emot, men lägga ner sina röster.

Partierna som ingår i det valtekniska samarbetet har lovat att i kommunfullmäktige att rösta för det nya styret och för nya personer från M och S som nämndsordförande där det inte redan sitter någon från M. Tillsammans har de 36 mandat, alltså med god marginal mer än hälften av de 61 mandaten i fullmäktige. Därutöver har de inte skrivit under någonting. Varje parti kommer att driva sin politik.

Om övriga partier bildar en valteknisk samverkan får den 25 mandat, vilket skulle vara ett mer än en koalition med enbart M och S. Nu har Lina Bengtsson och Lena Wallentheim försäkrat sig om att deras minoritet inte blir nedröstad av en sådan eventuell samverkan. De vill gärna också undvika att deras budget faller när det blir aktuellt att besluta om den i höst.

S och M har  tillräckligt stöd för att ta över styret i kommunen, från vänster, Thomas Haraldsson (L), Anders Edwall (C), LIna Bengtsson (M), Lena Wallentheim (S), Arberesha Sabani (MP) och Magnus Åkeborn (V). Foto: Berit Önell
S och M har tillräckligt stöd för att ta över styret i kommunen, från vänster, Thomas Haraldsson (L), Anders Edwall (C), Lina Bengtsson (M), Lena Wallentheim (S), Arberesha Sabani (MP) och Magnus Åkeborn (V). Foto: Berit Önell

Centerpartiet står fast vid att inte rösta för en S- och M-budget.

– Vi följer praxis och röstar på vår egen budget. Om den inte går igenom lägger vi ner våra röster, förklarar Anders Edwall (C).

L, V och MP instämmer i att detta är praxis, men kommer ändå att rösta för minoritetens budget om det behövs.

– Vi har gått med på att garantera att budgeten går igenom. Vi har haft långa och tuffa förhandlingar i partiet och pratat om praxis väldigt mycket, säger Magnus Åkeborn (V).

Partiets medlemsmöte var på tisdagen eniga om att säga ja till en valteknisk samverkan.

För V handlar det om mer än Hanna Nilsson. Temat för medlemsmötet var “Hur fäller vi SD-styret?”

– Det är ett tema som vi haft hela tiden. Vi kan inte ha en kommun som styrs på det här sättet och Hanna Nilsson har ju haft stöttning, det gäller inte bara en person, säger Magnus Åkeborn.

Fler röster på budgeten behövs bara om SD, KD och FV slår sig ihop om en budget.

– Det är egentligen bara en röst som behövs, säger Thomas Haraldsson (L).

Han är glad att man kommit så här långt och påminner om att det var L som föreslog att S och M skulle ta upp samtalen igen när förhandlingarna med övriga partier strandat.

– Jag trodde egentligen inte på det när jag ringde, men tänkte att det var värt att försöka, avslöjar han nu.

S och M har kommit överens i många sakfrågor, men inte i allt.

– De mest ideologiska frågorna får ligga på vänt, säger Lena Wallentheim.

– Men i kommunen är det till stor del inte ideologiska frågor utan mycket praktisk politik.

Lina Bengtsson förklarar att de började med det de var överens om.

– Det var inte så illa. Vi gör alla det här för kommunens bästa och har ställt partierna lite bakom, säger hon.

Det finns ingen färdig lista på frågor där partierna kommit överens, men Lena Wallentheim säger att det gäller ett 15-tal frågor, bland annat badhuset och ridhuset.

– Det är stora frågor som redan är på rull, säger hon.

De vill också försöka få ner kostnaderna för kommunens lokaler se över möjligheten att fortsätta med en mötesplats för unga i kulturhuset även när Markan är färdigrenoverad. Skatten ska vara oförändrad så långt möjligt och M backar från sitt vallöfte om p-skiva.

Lena Wallentheim säger att hon vill sitta ner med kommundirektören och gå igenom ärenden som inte beslutats på rätt sätt.

– Jag är lite konfunderad över beslutsgången. Saker och ting måste tas i rätt ordning.

– Det är många frågor som hänger i luften, säger hon.

Sösdala simhall är en av dem. SD har meddelat att den ska rivas, men något formellt beslut finns inte. Nu pågår en utredning om idrottshallens skick som påverkas av om simhallen i samma byggnad rivs.

– Vi får vänta på den, säger Lena Wallentheim och svarar inte på om S backar från sin tidigare inställning att simhallen ska renoveras.

Hon lovar också större öppenhet. Alla partier ska bjudas in till gruppmöten i alla nämnder för att få insyn.

V har tryckt på att det inte fungerar som det varit under SD:s styre.

– Det har varit mycket stängda dörrar och sådana saker, säger Magnus Åkeborn.

Alla vet att det blir tuffa politiska ställningstaganden framöver och då är det viktigt att diskutera och därigenom få igenom besluten.

Lena Wallentheim försäkrar att även oppositionen kommer att bli inbjuden.

– Om vi är kritiska till hur det fungerat ska vi inte göra samma sak tillbaka, säger hon.

Enbart presidierna i nämnderna kan upplösas. Insynsplatser får lösas på andra sätt. V och C har redan platser genom sitt tidigare valtekniska samarbete med S. L och MP kommer nu att få två vakanta platser, L i barn- och utbildningsnämnden och MP i kultur- och fritidsnämnden. Dessutom släpper C två av sina platser, en i tekniska nämnden till L och en i miljö- och stadsbyggnadsnämnden till MP.

Berit Önell

Ordförandeposterna:

Nya
Kommunstyrelsen: Lena Wallentheim (S)
Tekniska nämnden: Urban Widmark (M)
Omsorgsnämnden: Christer Welinder (S)
Socialnämnden: Lena Nilsson (S)
Kultur- och fritidsnämnden: Connie Asterman (S)
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: Bo Persson (M)

Kvarstår
Kommunfullmäktige : Erik Berg (M)
Barn- och utbildningsnämnden: Stefan Larsson (M)

Nya i kommunala bolag

Hässleholm Miljö: Andreas Dahlberg (S)
Hässleholm Fiber: Joachim Fors (S)

Kvarstår

Hässlehem: Torsten Nilsson (M)
Hibab med dotterbolag: Stefan Larsson (M)

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se