torsjö live

Åretruntgräset var inte gratis Kommunen betalar tre miljoner

Åretruntgräset var inte gratis Kommunen betalar tre miljoner

Den klimatsmarta naturgräsplanen för åretruntbruk som Hässleholms kommun skulle få i gåva kostar i praktiken tre miljoner kronor. En teknikbod som är en förutsättning för att driva den uppvärmda planen ingår nämligen inte i gåvan. Det framgick inte av kommunens pressmeddelande på tisdagen. Där nämndes inte heller att driftskostnaderna blir betydligt högre än de nuvarande eftersom den nya planen ska värmas upp.

Sven Olof Bernhoff VD Skånefrö, Connie Asterman (S), Paul Thurn (SD) och Margreth Segerstein (M) från Kultur- och Fritidsnämnden rullar gemensamt upp gräsmattan på Österås IP – ett annorlunda första spadtag. Foto: Thomas Bengtsson, Fri Kommunikation
Sven Olof Bernhoff VD Skånefrö, Connie Asterman (S), Paul Thurn (SD) och Margreth Segerstein (M) från Kultur- och Fritidsnämnden rullade gemensamt upp en bit av gräsmattan på Österås IP. Foto: Thomas Bengtsson, Fri Kommunikation

Företaget Skånefrö har utvecklat naturgräsplanen som ska ersätta en av konstgräsplanerna på Österås. Naturvårdsverket stöder projektet med tolv miljoner kronor, på villkor att en konstgräsplan byts ut mot en plan enligt det nya konceptet. Tolv miljoner är också kostnaden för själva planen, inklusive damm för bevattning, som Skånefrö skänker Hässleholms kommun.

Enligt gåvobrevet ingår inte teknikcontainern. Den ska innehålla utrustning för att styra vatten- och värmetillförsel och placeras invid naturgräsplanen. Utan den fungerar alltså inte den nya planen.

Ett villkor för gåvan var att leveransavtal för teknikcontainern tecknas samma dag som beslut fattas om att motta gåvan. Detta skedde i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fredagen den 5 maj.

Kommunens upphandlingsenhet hade då godkänt köpet av containern utan sedvanlig upphandling. Ett upphandlingsprotokoll som bara gäller den aktuella containern undertecknades den 4 maj för kommunens räkning av kultur- och fritidschef Anders Rosengren och upphandlingschef Rikard Muth. Enligt protokollet är containerns konstruktion och utrustning Skånefrös företagshemlighet.

– Min bedömning är att detta är att likna vid ensamrätt, skriver Rikard Muth i en tjänsteskrivelse där han analyserar behovet av teknikcontainern inför arbetsutskottets sammanträde.

Han konstaterar att värdet medför att upphandlingen ska hanteras centralt, men att undantag från kravet på annonsering kan göras eftersom ingen annan kan leverera det som efterfrågas. Dessutom tillkommer ett tvåårigt åtagande från företaget för optimering av teknik och uppgradering av mjukvara.

Anders Rosengren berättar att processen drogs igång redan i november. Muntliga överläggningar har hållits, men politikerna i arbetsutskottet fick handlingarna på bordet vid sammanträdet i fredags.

Kultur- och fritidschef Anders Rosenbgren.
Kultur- och fritidschef Anders Rosengren. Foto: Lotta Persson

Han bedömer att bygglovskostnader är det som tillkommer utöver de tre miljonerna. Detta täcks av budgeten där sex miljoner avsatts för byte av de två konstgräsplanerna i år.

Någon budget för driftskostnaderna finns ännu inte. Klart är att fjärrvärme och el tillkommer, jämfört med de gamla konstgräsplanerna som inte är uppvärmda.

– Hässleholm Miljö håller på att räkna på det, säger Anders Rosengren.

– Det har inte gått att göra tidigare, det har med dimensioner på rör med mera att göra.

Ställningstagande till om mer pengar behöver äskas får göras när man vet exakt vad det kommer att kosta.

Enligt Anders Rosengren är tanken att den andra konstgräsplanen ska bytas ut mot en ny med gummigranulat till hösten till en kostnad av tre miljoner kronor. Trots att EU just beslutat att förbjuda gummigranulatet som sprider mikroplaster i naturen.

– Vi måste göra något för det går inte att spela på den, säger Anders Rosengren.

Han konstaterar att förbudet inte träder i kraft förrän om åtta år.

– De finns kvar i väntan på miljövänligare alternativ, säger han.

Han förklarar att övriga miljövänligare alternativ som finns idag inte fungerar under svenska vinterföhållanden.

En naturgräsplan till skulle kosta tolv miljoner plus en utökning av teknikboden.

– Att äska det i dagsläget är inte gångbart, säger Anders Rosengren.

Frilagt har sökt kultur- och fritidsnämndens ordförande Paul Thurn (SD) som inte återkommit. Andra vice ordförande Connie Asterman (S) är entusiastisk över naturgräsplanen, men säger att hon inte varit med på alla möten.

– Det är majoriteten som träffat Skånefrö, säger hon.

Connie Asterman (S).
Connie Asterman (S) är entusiastisk över naturgräsplanen, men har inte varit med på alla möten. Foto: Urban Önell

Majoriteten i arbetsutskottet betyder Paul Thurn och första vice ordförande Magreth Segerstein (M).

Connie Asterman säger att de tre miljonerna för teknikboden ska rymmas inom budgeten.

Varför var den inte med i pressmeddelandet?

– Jag kan inte svara på om den skulle varit med, säger Connie Asterman som förklarar att hon själv inte var med och utformade pressmeddelandet.

Men hon är inte bekymrad.

– Tolv miljoner är ganska bra.

– Fjärrvärmen är dyrare, men det blir mindre kostnader på lång sikt. Naturgräsplanen har minst 25 års livslängd.

Hon påpekar att konstgräs med gummigranulat bara håller i sju-åtta år.

– Dessa har gått på övertid ganska länge, de är minst 12-13 år gamla, säger hon.

– Detta blir fantastiskt bra, inga miljögifter och mindre skaderisk.

Hon hoppas att en naturgräsplan till kan läggas in i budgeten när det blir dags att byta den andra planen nästa gång.

– Det ska gå att koppla på en plan till i teknikboden, säger hon.

Arbetena är redan påbörjade. Skånefrö står för demontering och bortforsling av konstgräsplanen och överskottsmassor från schaktning för den nya anläggningen.

Berit Önell

Läs mer:

2023-05-09 Världsunikt åretruntgräs testas på Österås

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se